• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Додаткові бали при вступі до ЦДУ ім. В.Винниченка

Додаток 6

до Правил прийому на навчання до
ЦДУ ім. В. Винниченка в 2023 році (пункт 3 розділу VII)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Шифр спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта/

Педагогіка

012

 

Дошкільна освіта

013

 

Початкова освіта

014

 

Середня освіта (за предметними спеціальностями):

 

014.04

Середня освіта (Математика)

 

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);

 

014.06

Середня освіта (Хімія)

 

014.07

Середня освіта (Географія)

 

014.08

Середня освіта (Фізика та астрономія);

 

014.09

Середня освіта (Інформатика)

 

014.10

Середня освіта  (Трудове навчання та технології)

 

014.15

Середня освіта  (Природничі науки)

 

014.16

Середня освіта  (Захист України)

   

015

 

Професійна освіта (за спеціалізаціями):

     

015.36

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

     

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

         

11

Математика та статистика

112

 

Статистика

 

Додаток 10

до Правил прийому на навчання до
ЦДУ ім. В. Винниченка в 2023 році (пункт 6 розділу VII)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок нарахування додаткових балів при вступі слухачам підготовчих курсів, які вступатимуть до Центральноукраїнського державного університету
імені Володимира Винниченка в 2023 році

(Положення розроблене відповідно Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575)

1.  Додаткові бали нараховуються слухачам підготовчих курсів, які відвідували заняття з 3-х дисциплін не менше 3-х місяців. Успішним вважається закінчення навчання на підготовчих курсах за таких умов:

  • слухач виконав навчальний план з предметів, що вивчав;
  • слухач відвідав не менше 70% від усіх аудиторних годин, передбачених навчальним планом;
  • слухач успішно склав підсумковий тестовий контроль.

2. Нарахування додаткових балів відбувається за результатами підсумкового тестового контролю лише у разі вступу на спеціальності, що зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ЦДУ ім. В. Винниченка 2023 року).

3. Підсумковий контроль з предметів проводиться в тестовій формі. Зміст контролю відповідає Програмам зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО та НРК5. Критерії оцінювання підсумкового контролю відповідають тим, що визначені Українським центром оцінювання якості освіти.

4. Порядок обчислення балів здійснюється відповідно до нижченаведеної шкали (див. додаток 1 до цього Положення), де середнє значення підсумкового контролю з усіх предметів за 12-бальною шкалою (від 1 до 12) переводяться в 200-бальну шкалу. Нарахування додаткових балів здійснюється в 10-бальній шкалі.

5. Документом, що засвідчує кількість додаткових балів при вступі є сертифікат виданий ЦДУ ім. В. Винниченка, в якому вказується кількість додаткових балів, термін навчання, перелік вивчених предметів та загальна кількість аудиторних годин відвіданих слухачем.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics