• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

МЕДІАПРОСТІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ

ТКАЧЕНКО Анастасія Володимирівна –

аспірантка кафедри педагогіки

Південноукраїнського національного

педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського

E-mail: irina.pa999 @gmail.com

Анотація

    У статті розглянуто проблему медіапростору як умови формування художнього образу у майбутніх фахівців з дизайну. Визначено можливості медіапростору. З’ясовано, що на сьогодні встановилася система професійної освіти майбутніх учителів образотворчого мистецтва, у якій закладено формування професійної компетентності студентів, зокрема й необхідних художньо-професійних умінь засобами медіапростору. Виявлено, що відповідно до освітньо-професійної програми та існуючих професіограм учителя образотворчого мистецтва в педагогічних вишах створюються навчальні плани і програми, в яких ураховується поетапне формування творчого потенціалу особистості. Проведено анкетування студентів з застосування медійних технологій.

Ключові слова: медіапростір, медійні технології, художній образ.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Гац Х. Нові інструментарії журналістики або як врятувати нудний контент [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/noviinstrumentariyi-zhurnalistyky-abo-yak-vryatuvatynudnyy-kontent.html.

2. Марченко А. А. Особливості застосування новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі вищої школи / А. А. Марченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 18. – С. 134–138.

3. Чічановський А. Національна держава та її засоби масової комунікації у глобалізаційному світі / Анатолій Чічановський // Україна на шляху до Європи / Упорядники: Шкляр В. І., Юричко А. В. – К., 2006. – С. 213–225

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись