• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ВИРАЖЕННЯ ДУХОВНИХ ПРОЯВІВ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ГУСЄВА Любов Григорівна –

викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    В статті розглядається проблема духовних проявів людини, їх вираження засобами образотворчого мистецтва. Взаємозв’язок духовності й творчості. Наголошується важливість виражальних засобів образотворчого мистецтва і їх застосування у створенні художнього простору мистецького твору. Аналізуються аспекти художнього мислення і їх роль у створенні художнього образу та художнього простору.

Ключові слова: духовність, духовний прояв, художній простір, художній образ, художня уява, художнє мислення, виражальні засоби образотворчого мистецтва, культурологічний підхід.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // О назначении человека / Н. Бердяев. – М.: Республика, 1993. – 383 с.

2. Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с.

3. Боришевський М. Й. Духовність в особистісних вимірах / Збіорник наукових працьІнституту психології ім.. Г. С. Костюка АПН України / За ред.. С. Д. Максименка. – Т. Х. – Ч. 4. – К., 2008. – С. 61–69.

4. Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию / И. В. Гете.– М.: Просвещение, 1957. – 564 с.

5. Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о восприятии зрителя / С. М. Даниєль. – Л.: Искусство, 1990. – 223 с.

6. Елкінз Д. Психотерапія і духовність: на шляху до терапії душі // Гуманістична психологія: Антологія: В 3-х т. Т.2: Психологія і духовність. – К., 2005. – С. 102–120.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись