• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

МОВНА ПОЗИЦІЯ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ СУЧАСНОГО ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВСТВА

ЯНЕНКО Оксана Андріївна –

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статі відображено актуальність проблеми формування естрадних вокальних навичок майбутніх фахівців-музикантів у мовній позиції. Визначено специфіку естрадного вокального мистецтва. Розкрито поняття «естрадні вокальні навички» та здійснено аналіз методики американського педагога вокалу Сет Рігса. Окреслено основні методи й прийоми формування естрадних навичок фахівця-музиканта в мовній позиції. \

Ключові слова: естрадні вокальні навички; майбутні фахівці-музиканти; вокальні методи і прийоми, мовна позиція.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма / О. І. Вовк. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. – 500 с.

2. Данилова Г. С. Управління процесом становлення професійної компетентності методиста / Г. С. Данилова. – К.: УІПКККО, 1995. – 80 с.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

4. Онопрієнко О. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті / О. Онопрієнко // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 32–37.

5. Ситник О. П. Професійна компетентність вчителя / О. П. Ситник // Управління школою. – 2006. – № 14. – С. 2–9.

6. Черемис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 84–88.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись