• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОРОСЛИХ У ЄВРОПІ

ФЕЛЬЦАН Інна Михайлівна –

старший викладач кафедри англійської філології

та методики викладання іноземних мов,

Мукачівського державного університету

e-mail: pednauk@ukr. net

Анотація

    Сучасна педагогічна практика все частіше звернена до ідеї гуманізації освіти, спонукає до застосування особистісно-орієнтованого підходу під час навчання. Культура, саморозвиток, творчі здібності, моральність, а головне – відданість загальнолюдським цінностям, які перетворюють професійну діяльність на суспільне благо – є пріоритетом професійному розвитку педагога. Особливо гостро відчувається потреба в гуманізації навчального процесу в освіті дорослих, адже психолого-вікові особливості його учасників вимагають андрагогічного підходу, оновлення змісту навчальних програм, який відповідатиме професійним потребам студента.

Ключові слова: освіта дорослих, особистісно-орієнтований підхід, іншомовна освіта дорослих, неформальна та інформальна освіта, неперервна освіта, андрагог, гуманізація освіти.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Берека В. Є. Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 / В. Є. Берека. – К., 2008. – 42 с.

2. Ващук О. В. Андрагогічні засади формування готовності вчителів до розвитку
академічної обдарованості старшокласників // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1 (8). – С. 84–93.

3. Глазырина А. В. Андрагогический подход к развитию образовательной активности педагога в процессе повышения квалификации: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Алла Владимировна Глазырина. – Йошкар-Ола, 2006. – 156 с.

4. Змеев С. И. Образование взрослых и андрагогика в России: достижения, проблемы и перспективы развития / С. И. Змеев // Педагогика. – 2009. – №7. – С. 32−39.

5. Лещенко І. Т. Освіта дорослих як феномен неперервної освіти (міжнародні тенденції) / Лещенко Ірина Тимофіївна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisap.eu/node/1380

6. Сергеєва Л. М. Практики підготовки керівних кадрів професійної освіти в умовах магістратури // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1 (8). – С. 51–58.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись