• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНИ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

КОЛОСКОВА Жанна Володимирівна –

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    Автор статті розглядає розвиток культурно-мистецького життя Єлисаветградщини шляхом аналізу діяльності просвітницьких товариств та культурних осередків. Він визнає дії означених організацій як якісно новий етап у розвитку музичної освіти та такими, що внесли значний внесок у процес культурно-мистецького розвитку регіону.

Ключові слова: культурно-мистецьке життя, Єлисаветградщина, просвітницька діяльність, культурнопросвітницькі товариства.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Блажков І. До 110-ї річниці з дня народження Кароля Шимановського / Ігор Блажков // Єлисавет. – 1992. – № 7. – С. 2–3.

2. Блуменфельд С. Новая (естественная) система Густава Нейгауза / Сигизмунд Блуменфельд // Русская музыкальная газета. – 1910. – №43. – стб. 934–937.

3. Долгих М. Густав Вильгельмович Нейгауз – музыкант, педагог, просветитель: этапы творческой жизни / М. Долгіх // Студії мистецтвознавчі. Театр. Музика. Кіно. – К.: ІМФЕ, 2008. – Вип.4. – С. 47–56.

4. Дорошенко С. И. История музыкального образования во Владимирском крае (XIX – XX вв.) в контексте диалога со столичными музыкальнопедагогическими идеями [Электронное научное издание] / С. И. Дорошенко // The Emissia. Offline Letters. – июль 2011. – Режим доступа к журн.: http://www.emissia.org/offline/2011/1617.htm.

5. Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям / Г. Г. Нейгауз / [Общ. ред. С. Нейгауза, Д. Житомирского, Я. Мильштейна]. – М.: Cоветский композитор, 1983. – 527 с.

6. Тарковский А. Ностальгия / Андрей Тарковский / [Сост. П. Волкова] / – М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ: Зебра Е, 2008. – 494 с.

7. Федоровский Н. Ф. Сорокалетие просветительного общества. Воспоминания учредителя / Н. Ф. Федоровский // Ежегодник «Голоса Юга»: Адрес-календарь и справочная книга по г. Елисаветграду и уезду: В 2 ч. – Елисаветград: Голос Юга. – 1913. – Ч. 1. – 167 с.

8. Шевченко С. Весна «Просвіти»: українські солов’ї / С. Шевченко // Народне слово. – 2004. – 8 квітня. – С. 3–11.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись