• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВОРОБЙОВА Оксана Петрівна –

кандидат наук з державного управління

провідний науковий співробітник

Інститут вищої освіти НАПН України

[email protected]

Анотація

    Проаналізовано особливості формування та діяльності Наглядової ради закладів вищої освіти. На основі проведеного аналізу визначено, що діяльність Наглядової ради є одним із ключових складових сучасного управління закладом вищої освіти, представники якої приймають ключові рішення, що стосуються ефективного функціонування закладу та сприятиме оптимізації управління та контролю.

Ключові слова: освіта, вища освіта, автономія, ефективність управління, Наглядова рада, управління закладом вищої освіти.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в Україні. Аналітична записка – Національний інститут стратегічних досліджень –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/895/)

2. Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.ht ml

3. Курко М. Н. Окремі організаційно-правові засади становлення і розвитку вищої освіти в Україні / М. Н. Курко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. № 1. – С. 536–544.

4. Скоков Б. Г. Розробка моделі ефективного члена наглядової ради акціонерного товариства / Б. Г. Скоков, Г. О. Першина // Бізнес Інформ. – 2011. – No 8. – С. 171–174.

5. Співаковський О. Триває обговорення проектів моделей управління закладами вищої освіти // Вища освіта – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vnz.org.ua/novyny/podiyi/10398prodovzhuetsjaobgovorennja-proektiv-modelej-upravlinnjazakladamy-vyschoyi-osvity-oleksandr-spivakovskyj

6. The European University Association – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://eua.be/activitiesservices/news/newsitem/2017/06/01/university-autonomy-in-europe-euareleases-comparative-analysis)

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись