• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ТВОРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ

ЧИЧУК Антоніна Петрівна –

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри дошкільної освіти

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

e-mail: [email protected]

Анотація

    Розроблено методичну систему підготовки вчителя початкової школи, яка б сприяла усуненню виявлених недоліків та підвищенню рівня підготовки майбутнього вчителя в Україні. З цією метою підготовленота проаналізовано навчально-методичний комплекс посібників «Модернізація підготовки вчителя початкової школи в Україні на основі прогресивних ідей американського й британського досвіду», до складу якого ввійшли: спецкурс «Використання прогресивних ідей американського та британського досвіду підготовки вчителів початкової школи в Україні», а також навчальні посібники.

Ключові слова: випереджувальний підхід, підготовка вчителя початкової школи, творче використання прогресивних ідей американського та британського досвіду, навчально-методичний комплекс посібників.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Біда О. А.,Чичук А. П. та ін. Хрестоматія з природознавства для 3 класу початкової школи: навчальний посібник / О. А. Біда, А. П. Чичук, О. В. Кучай, Т. П. Кучай – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 196 с.

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (зі змінами). – Тернопіль: Мандрівець, – 2015. – 256 с.


3. Чичук А. П. Використання прогресивних ідей американського та британського досвіду підготовки вчителів початкової школи в Україні: програма спецкурсу / А. П. Чичук. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 26 с.

4. Чичук А. П. Теоретичні засади становлення й розвитку вищої освіти у США і Великій Британії: навчальний посібник / А. П. Чичук. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 150 с.

5. Чичук А. П. Система управління вищою професійною освітою у США і Великій Британії: навчальний посібник / А. П. Чичук. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 127 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись