• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ НАД АНТРОПОНІМАМИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТОРЧИНСЬКА Тамара Анатоліївна –

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

e-mail:[email protected]

Анотація

    У статті розкрито актуальну проблему, що стосується ономастичної підготовки вчителя початкової школи до роботи над антропопімами у процесі вивчення української мови. Проаналізовано теоретичні та методологічні наукові дослідження дидактів, психологів та методистів, щодо вирішення цього питання. Обґрунтовані особливості шкільного навчального курсу української мови, які полягають в тому, що введення у навчально-виховний процес етимологічних відомостей про імена та прізвища людей посилить інтерес учнів до навчання, розширить їхній кругозір, збагатить мовлення, виробить початкові навички наукового аналізу, допоможе на основі знайомих антропонімів краще запам’ятовувати матеріал.

Ключові слова: антропонімікон, апелятиви, власні назви, етимологічні відомості, ономастика, ономастичні відомості, оніми, професійна компетентність.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. / Ф. С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

2. Герасимчук В. А., Нечипоренко А. Ф. Антропоніми: історія і сучасність: Навчальний посібник / В. А. Герасимчук, А. Ф. Нечипоренко. – Кам’янець – Подільський, 2002 р. – 321 с.

3. Глинський І. В. Твоє ім’я – твій друг / І. В. Глинський. – К.: Веселка,1995. – 238 с.

4. Критенко А. П. До теорії власних назв // Ономастика. – К., 2006. – С. 35–42.

5. Мовчун А. Що в імені твоїм? // Початкова школа – 1998. – №6. – С. 20–21.

6. Півторак Г. П. Власні імена людей у Київській Русі // Культура слова.-2006. – № 23. – С. 34–42. 7. Сеніна В. К., Євтушенко Н. М., Дирда О. Н. Ознайомлення з антропонімами // Початкова школа. – 1996. – № 9. – С. 15–17.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись