• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЄЮ РОБОТИ З МЕРЕЖЕЮ СОЦІАЛЬНИХ КОНТАКТІВ

ОМЕЛЬЯНЕНКО Світлана Віталіївна –

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри

соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології

Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

    Автор представляє опис досвіду формування у майбутніх фахівців із соціальної роботи уміння використання технології роботи з мережею соціальних контактів. У статті проаналізовані порівняльні результати складання карти соціальних зв’язків студентами першого та випускного курсів, майбутніх фахівців із соціальної роботи. Ефективним методом формування уміння застосувати технологію роботи з мережею соціальних контактів є ділова гра, в ході якої студенти реалізують етапи цієї технології, навчальний процес наближується до реальних умов наступної професійної діяльності.

Ключові слова: майбутні фахівці із соціальної роботи, технологія роботи з мережею соціальних контактів, карта соціальних зв’язків, мережева зустріч, ділова гра.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О. М., Постолюк Г. І., Семигіна Т. В., Шипіленко О. С. – К.: ЕКМО, 2008. – 160 с.

2. Левин К. Теория поля в социальных науках / Курт Левин. – Спб.: Сенсор, 2000. – 368 с.

3. Методические рекомендации по использованию технологии «Сеть социальных контактов» / Составители: М. В. Болдина, С. В. Бесперстова. – Тамбов, 2014. – Режим доступа: http://podrostok.68edu.ru/wpcontent/uploads/2014/12/SBORNIK-Set-sotsialnyihkontaktov.pdf

4. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1970. – 330 р. – Retrieved from: https://khoerulanwarbk.files.wordpress.com/2015/08/uri e_bronfenbrenner_the_ecology_of_human_developbok os-z1.pdf.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись