• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВНЗ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

КУЧАЙ Олександр Володимирович –

доктор педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки,

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті висвітлюється підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання. Розглядаються переваги дистанційного навчання. Визначаються характерні риси дистанційного навчання у підготовці студентів та в провадження цих технологій у навчальний процесс ВНЗ.

Ключові слова: дистанційне навчання, освіта, підготовка студентів, університет.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Глуховська Н. А. Проблеми і перспективи дистанційного навчання в системі підготовки майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції // Н. А. Глуховська // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – №2. – С. 67–71.

2. Власенко І. Г. Впровадження дистанційного навчання – вимога сучасності // І. Г. Власенко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: матеріали міжвузівського Вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.). – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 12–14.

3. Мурасова Г. Є. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах дистанційного навчання – Електронний ресурс. – [Режим доступу] http://www.confcontact.com/2012_10_04/pe2_murasov a.htm

4. Красильникова Г., Мазур М., Гладкий Я. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки фахівців у технологічному університеті // Г. Красильникова, М. Мазур, Я. Гладкий // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №4 – С. 45– 67.

5. Даценко Г. В., Сузанська З. В. Дистанційне навчання як засіб стимулювання самоосвіти // Г. В. Даценко, З. В. Сузанська // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.). – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 17–20.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись