• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КУБРИШ Наталія Романівна –

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунку, живопису і

архітектурної графіки Одеської державної академії будівництва та архітектури

ОЛЕШКО Лідія Іванівна –

асистент кафедри рисунку, живопису і архітектурної графіки

Одеської державної академії будівництва та архітектури

е-mail: [email protected]

Анотація

  У статті розкрито питання наукової організації процесу художньої підготовки майбутніх вчителів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в системі вищої педагогічної освіти. Проаналізовано проблеми підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Професійна підготовка розглядається, як процес, у ході якого осмислюється, оптимізується навчання, аналізуються освітні результати, що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії; при вивченні педагогічних та спеціальних дисциплін.

Ключові слова: художньо-педагогічна підготовка, наукова організація художньої підготовки вчителів.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Власов В. Д. Изобразительное искусство Одессы / В. Д. Власов. – М., 1981. – 213 с.

2. Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств // Под редакцией С. Н. Кондакова. – СПб., 1911. – 316 с.

3. Резніченко М. І. Проблеми художньопедагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / М. І. Резніченко // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – №3, – Львів, 2001. – С. 70–79.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись