• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

КОМАР Олег Станіславович –

кандидат філологічних наук,

доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини

e-mail: [email protected]

Анотація

    У статті йдеться про основні тенденції розвитку системи неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в умовах формування європейського освітнього простору. Основну увагу приділено наступним аспектам: демографічні дані та умови праці; додипломна підготовка вчителів та перехід до професії вчителя; післядипломна освіта для професійного розвитку вчителів; міжнародна мобільність вчителів; привабливість професії вчителя. Аналіз основних означених тенденцій дає можливість виокремити як позитивні, так і потенційно негативні сторони процесу, здійснити кроки для подолання небажаних результатів та окреслити перспективи професії вчителя у найближчому майбутньому.

Ключові слова: неперервна професійна освіта, вчитель англійської мови, Європейський Союз, професія вчителя, додипломна підготовка, післядипломна освіта, міжнародна мобільність.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Conway, P., Murphy, R., Rath, A.,& Hall, K. Lea rning to teach and its implications for the continuum of teacher education: A nine-country cross-national study. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publ ication_year=2009&author=P.+F.+Conway&author=R. +Murphy&author=A.+Rath&author=K.+Hall&title=Le arning+to+teach+and+its+implications+for+the+contin uum+of+teacher+education%3A+A+ninecountry+cross-national+study

2. European Profile for Language Teacher Education. Frame of Reference. / M. Kelly, M. Grenfell. – University of Southampton Press, 2004. – 45 p.

3. Foreign Language Teaching in Schools in Europe: Eurydice report. – Benelux Press Bruxelles, Belgium, 2001. – 372 p.

4. Karatsiori M. European Profile for Language Teacher Education: Meeting the Challenge for Sharing Common Competences, Knowledge, Strategies and Values // Cogent Education / – 2016. – Volume 3. – Issue 1.

5. Profile of Foreign Language Teaching in Schools in Europe: Eurydice report. – Benelux Press Bruxelles, Belgium, 2001. – 27 p.

6. Snoek, M., Žogla, I. Teacher education in Europe: Main characteristics and developments. // Becoming a teacher educator: Theory and practice for teacher educators. – Dordrecht: Springer, 2009. – P. 11– 27.

7. Teaching and Learning International Survey – TALIS 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/edu/school/TALIS_2018_brochur e_ENG.pdf

8. The Teaching Profession in Europe. Practices, Perceptions and Policies : Eurydice report. – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2015. – 134 p.

9. The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe / M. Kelly, M. Grenfell and others. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: p21208.typo3server.info/fileadmin/eu_language.../exec utive_summary_full_en.pdf

10. Vez, J. M. Introducing a European Dimension into EFL Teaching Education // CAUCE Revista de
Filología y su Didáctica. – 2002. – P. 147–162.

11. Соответствие высшего образования требованиям современности. По материалам Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образованию, Париж, октябрь 1998 // Alma mater: Вестник высшей школы. – 1998. – №12. – С. 23–26.

12. Шандрук С. І. Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід / С. І. Шандрук // Наукові записки / Ред.кол. В. Ф.Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 155. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С.16–20.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись