• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ЕСТЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ О. О. ОСМЬОРКІНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО БАЧЕННЯ

КИРИЧЕНКО Олена Іванівна –

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого

мистецтва та дизайну Центральноукраїнського

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

Виявляється специфіка естетичних концепцій художньо-педагогічної системи відомого живописця О. О. Осмьоркіна, яка заснована на вихованні загальної художньої культури, художнього бачення і художнього сприйняття. Позначені принципи художнього методу в творчості Осмьоркіна, які і складають основу розвитку художнього бачення. Визначені основні естетичні концепції Осмьоркіна у формуванні художнього бачення в навчанні живопису, що приводять до художньої цілісності в створенні картини.

Ключові слова: естетичні концепції, педагогічна система, художнє бачення, художній метод, художня цілісність, мальовнича культура, авторська індивідуальність, сприйняття мистецтва.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Акимова Л. Творчество А. А. Осмёркина / Л. Акимова // Искусство, 1960. – № 2. – С. 28–31.

2. Болотина И. С., Щербаков А. В. Рыцарь живописи // Александр Александрович Осмёркин: 1892–1953. Живопись. Графика. Театр / Каталог / И. С. Болотина, А. В.Щербаков. – М.: Советский художник, 1989. – С. 56–111.

3. Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. – М., 1988. – 496 с.

4. Брагин С. В. Художественное видение как основа развития творческой личности / С. В. Брагин // Вестник Шадринского государственного педагогического института. – Шадринск: ШГПИ, 2014. – № 3(23). – С.127–130.

5. Карпович Л. И. Художественное видение (методология вопроса) / Л. И. Карпович. – Саарбрюккен, Германия: Lambert. Academic Publishing, 2014. – 156 с.

6. Клочек Г. «Художній світ» як категоріальне поняття / Григорій Клочек // Слово і Час. – 2007, № 9. – С. 3–14.


7. Кривцун О. А. Эстетика: Учебник / Олег Александрович Кривцун. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. – 434 с.

8. Надеждін А. М. Мистецька школа Олександра Осмьоркіна. – URL: https://www.osmerkinmuseum.kr.ua/sosm/sosm01a_u.html

9. Осмеркин Александр Александрович: Картины и биография Александра Осмеркина. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smallbay.ru/artrussia/osmerkin.html.

10. Осмеркин А. А. Размышления об искусстве. Письма. Критика. Воспоминания современников / Сост. и общ. ред. А. Ю. Никича / А. Осмеркин. – М.: Советский художник, 1981. – 400 с.

11. Усольцева Л. А. Осмёркин. 1892–1953 / Л.Усольцева. – Л.: Художник РСФСР, 1973. – 40 с.

12. Шайхулов Р. Н. О формировании живописного видения студентов начальных курсов художественно-графических факультетов педвузов. – URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=784.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись