• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ (5 – 8 КЛАСИ) НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

КАПІТАН Тетяна Анатоліївна

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

  У статті розглянуто комунікативні, лінгвістичні та психологічні особливості навчання діалогічного мовлення учнів середньої ланки на уроках німецької мови, а також зроблено огляд найбільш ефективних методів навчання іноземного діалогічного мовлення та вправ, які дають змогу успішно формувати діалогічні вміння учнів середньої школи.

Ключові слова: мовний зразок, тренувальна вправа, ситуація, оптимізація процесу, діалогічна компетенція, комунікативність.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Вишневський О. І. Методика навчання іноземних мов: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. І. Вишневський. – К.: Знання, 2011. – 206 с.

2. Міністерство освіти і науки України. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Німецька мова 2 – 12 класи. / Л. Біркун, Н. Бориско, Н. Басай та ін. – К.: Шкільний світ, 2001. – 36 с.

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. автор. під кер. С. Ю. Ніколаєвої – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Підручник / Кол. автор. під кер. Л. С. Панова та ін. – К.: Академія, 2010. – 328 с.

5. Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи / В. Л. Скалкин. – К.: Радянська школа, 1989. – 158 с.

6. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. Учебник / С. Ф. Шатилов. – Л.: Просвещение, 1977. – 295 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись