• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІВАНОВА Валентина Леонідівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва

Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія

Київського національного університету культури і мистецтв»

e-mail: [email protected]

ІВАНОВ Олександр Кузьмич

заслужений працівник культури України, професор кафедри музичного мистецтва

Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія

Київського національного університету культури і мистецтв»

e-mail: [email protected]

Анотація

  У статті розглянуті питання розвитку виконавської майстерності студента-духовика як важливого чинника подальшого утвердження в професійній діяльності. Визначені параметри індивідуальної підготовки і колективної творчості у кінцевому результаті формування виконавської майстерності музиканта. Обґрунтовані передумови для утвердження у світовому мистецтві української національної школи гри на духових інструментах.

Ключові слова: музично-освітня робота, виконавська майстерність, духові інструменти, творчий колектив, професійна діяльність.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Анисимов М. В. Репрезентативность исполнительского опыта отечественных музыкантов-духовиков. / М. В. Анисимов // Самарский научный вестник. – 2014. –№ 4(9). – С. 17–19.

2. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкального исполнительского искусства: учеб. пособие для муз. вузов /
В. Апатский. – Кие: Нац. Муз. академия Украины им. П.Чайковского, 2006. – 432 с.

3. Апатский В. Н. История духового музыкально-исполнительского искусства / В. Н. Апатский. – К.: Задруга, 2010. – 320 с.

4. Когоутек Ц. Техника композиции ХХ века. / Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976. – 368 с.

5. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры / С. Левин. – Ленинград: Музыка, 1983. – 192 с.

6. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога / Г. Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.

7. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога / М. Фейгин. – М.: Музыка,1975. – 112 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись