• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ КОРЕКЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

РАЦУЛ Анатолій Борисович

кандидат педагогічних наук,

професор кафедри спеціальної освіти та

здоров’я людини Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

ЗАВІТРЕНКО Долорес Жораївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методик дошкільної та

початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

КУРЯТА Ірина Георгіївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та

здоров’я людини Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected]

Анотація

  Стаття розкриває проблеми корекційно-розвиваючої роботи в спеціальних освітніх установах. Вона розроблена на основі системного вивчення психолого-педагогічних умов забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями (із затримкою психічного розвитку та розумово відсталих дітей).

Ключові слова: корекція, корекційно-розвивальна робота, корекційний вплив, компоненти корекційної роботи, корекційно-розвивальний вплив на дитину в процесі трудового навчання.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Г. М. Дульнев. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

2. Золотоверх В. В. Еволюція поглядів дефектологів на трудову діяльність та її роль у розвитку розумово відсталої дитини / В. В. Золотоверх // Дефектологія. – 2008. – №1. – С. 47–51.

3. Каут Н. М. Основи дефектології та логопедії / Н. М. Каут. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 372 с.

4. Малинович В. И. К вопросу об обучаемости детей с нарушенным умственным развитием / В. И. Малинович // Дефектология. – №3. – 1999. – 56–71.

5. Миронова С. П. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту у процесі навчання / С. П. Миронова, М. П. Матвеєва. – Камянець-Подільський К-ПРПУ, 2001. – 28 с.

6. Основи корекційної педагогіки: навчальнометодичний посібник / С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвєєва; [за заг. ред. С. П. Миронової]. – Кам’янець-Подільський: КДНУ імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с. – С. 121–129.

7. Рохліна О. П. Розвиток у учнів допоміжної школи усвідомленості учбовопрактичної діяльності на заняттях з трудового навчання / О. П. Рохліна // Дефектологія. – 2002. – № 2. – С. 8–11.

8. Сєднєва В. О. Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку: методичні рекомендації / В. О. Сєднєва. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 36 с.

9. Синьов В. М. Основи дефектології: навч. посібник / В. М. Cиньов. – К.: Вища школа., 1994. – 143 с. – С. 26–28.

10. Хохліна О. П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О. П. Хохліна. – К.: Педагогічна думка, 2000. – 286 с. – С. 157–168.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись