• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ПРОФЕСІЙНА МОВНОКОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА»

ДАНИЛЮК Оксана Климівна –

кандидат філологічних наук, доцент

кафедри філології та методики початкової освіти

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки

[email protected]

ГРОМКО Тетяна Василівна –

кандидат філологогічних наук, доцент

кафедри української мови

Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected] 

Анотація

    Професійна мовнокомунікативна компетенція особистості є показником сформованості системи професійних знань, комунікативних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури, інтегральних показників культури мовлення, необхідних для якісної професійної діяльності. Сформувати професійну мовнокомунікативну компетенцію покликана сучасна система освіти. Важливу роль у ньому процесі відіграє курс «Сучасна українська літературна мова».

Ключові слова: комунікативна компетенція, мовна компетенція, мовознавчі складові професійної компетенції, культура мовлення, сучасна українська літературна мова.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма / О. І. Вовк. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. – 500 с.

2. Данилова Г. С. Управління процесом становлення професійної компетентності методиста / Г. С. Данилова. – К.: УІПКККО, 1995. – 80 с.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

4. Онопрієнко О. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті / О. Онопрієнко // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 32–37.

5. Ситник О. П. Професійна компетентність вчителя / О. П. Ситник // Управління школою. – 2006. – № 14. – С. 2–9.

6. Черемис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 84–88.

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись