• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ САМОПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО МОНІТОРИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

ГИРИЛОВСЬКА Ірина Вікторівна –

кандидат педагогічних наук, докторант

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

e-mail [email protected] 

Анотація

    Стаття присвячена проблемі якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю. В ній обґрунтовано професійно-орієнтовану самопідготовку учнів до моніторингового оцінювання як окремого етапу моніторингового дослідження; представлено зразки підготовчих комплексних завдань за професіями «маляр», «штукатур», «лицювальникплиточник».

Ключові слова: професійна підготовка; якість; моніторинг; самопідготовка; професійно-технічний навчальний заклад; робітник-будівельник.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Власенко А. М. Лицювальник–плиточник: навч. посіб. / Власенко А. М., Плохій В. С., Аніщенко В. М. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 280 с.

2. Малярні роботи (інтегр. курс модульного навчання): підруч. для проф.-техн. навч. закладів: у 3 ч. Ч. 1 / А. С. Нікуліна, С. Г. Заславська, Н. Г. Ничкало та ін. – К.: Вікторія, 2007. – 296 с.

3. Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 17. 08. 2002 р. № 1135 [Електронний ресурс]. – [Текст]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

4. Штукатурні роботи (інтегрований курс модульного навчання): підручн. для проф.-тех. навч. закладів: в 2 ч. / за ред. А. С. Нікуліної. – К.: Вікторія, 2004. – 400 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись