• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

САМОСТІЙНЕ ФІЗИЧНЕ ТРЕНУВАННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНЬОГО АВІАФАХІВЦЯ

ГАЛІМСЬКА Інна Іванівна –

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки

Кіровоградської Льотної Академії

Національного Авіаційного Університету

e-mail: [email protected] 

Анотація

    Стаття присвячується питанням професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів і слухачів авіаційних вузів. Автор обгрунтовує ефективність використання самостійної роботи як складової загальної і професійної фізичної підготовки, а також самостійної, усвідомленої і активної рухової діяльності в цілях ефективної психофізичної адаптації до умов сучасного життя.

Ключові слова: фізична культура, професійне навчання, самостійна фізична підготовка, спорт.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Зарічанський О. А. Педагогічні умови професіонально-прикладної фізичної підготовки курсантів ВНЗ освіти І–ІІ рівня акредитації МВС України: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Зарічанський Олег Анатолійович; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 165 с.

2. Макєєва B. С., Баркалов С. Н., Степанюк В. І. Науково-методичні аспекти фізичної підготовки курсантів і слухачів / В. С. Макєєва, С. Н. Баркалов, В. І. Степанюк. – Орел, 2006. – 324 с.

3. Курушин В. І. Аксіологія модернізації професійної підготовки кадрів / В. І. Курушин // Вісник САМГУ. – 2004. – № 4(33). – С. 152–154.

4. Муслімов Р. А. Організація самостійної фізичної підготовки слухачів освітніх організацій / Р. А. Муслімов. – К., 2014. – 145 с.

5. Теоретичні і методичні основи організації фізичної підготовки співробітників авіаційної сфери. Підручник / С. В. Кузнєцов, С. В. Ковальов, А. Н. Волков, А. І. Воронін, під заг. ред. С. В. Кузнєцова. – М., 2016. – 328 с.

6. Хальзов В. І., Кропанов А. С. Фізичне виховання в системі професійної підготовки курсантів льотних спеціальностей // Гуманітарний вісник. – 2012. – № 2(54). – С. 220–137.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись