• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

ГАЛЕТА Ярослав Володимирович –

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected] 

Анотація

    Проблема становлення особистості в сучасних умовах зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій стає однією з актуальних у полі педагогічних досліджень. Обсяг інформації, інформаційних ресурсів, відповідних технологій вносить значний вплив як на різні сторони громадського життя, так і на процеси становленні особистості людини зокрема. Доведено, що соціальну зрілість обумовлюють певні якості особистості, які здійснюють дієвий вплив на саморегуляцію поведінки. Соціальна зрілість особистості – це якісна міра її розвитку в умовах конкретного соціального середовища, яке забезпечує творче входження в різні види соціокультурної ситуації і сприяє її соціальному зростанню. Обґрунтовано, що в педагогічному розумінні зміст соціальної зрілості відображає лише те, що фактично сформоване в людині у вигляді якостей особистості, а також те, що з трансформованого ззовні у внутрішню структуру новоутворення особистості безпосередньо реалізується в її перетворюючій діяльності, націленій на удосконалення видів діяльності й стосунків, які формують особистість.

Ключові слова: особистість, інформація, культура, інформаційна культура, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне середовище, інформаційна революція.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бодрийяр Ж. В. Тени молчаливого большинства, или Конец социального / пер. Н. В. Суслова. / Ж. Бодрийяр: Изд-во Урал. Ун-та, 2000. – 96 c.

2. Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 150 с.

3. Коган Л. Н. Цель и смысл жизни человека / Л. Н. Коган. – М.: Мысль, 1984. – 252 с.

4. Мамфорд Л. Техника и природа человека // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – С. 225–239.

5. Радул В. В. Соціальна зрілість особистості / В. В. Радул. – Харків: Мачулін, 2017. – 442 с.

6. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб.: Прайм-ЕВРО3НАК, 2008. – 574 с.

7. Розин В. М. Понятие и современные концепции техники / В. М. Розин. – М.: ИФ РАН, 2006. – 255 с.

8. Словник української мови. В 10 томах. Т. 3. / Ред. кол. І. К. Білодід та ін. – К: Наукова думка, 1972. – 744 с.

9. Сухобская Г. С. Понятие «зрелость социально-психологического развития человека» в контексте андрагогіки // Новые знания / Г. С. Сухобская. – 2002. – №4. – С.17–20.

10. Сухобская Г. С. Социальная и социальнопсихологическая зрелость: основы идентификации личности в образовательном процессе // Понятийный аппарат педагогики и образования. – Вып. 5 / Отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. – М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2007. – С. 215–218.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись