• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

БАЛАКІРЄВА Вікторія Анатоліївна –

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри педагогічних технологій початкової освіти

Державний заклад «Південноукраїнський національний

педагогічний університет імені К. Д Ушинського»

е-mail: [email protected] 

Анотація 

    У статті обґрунтовано контекстний підхід підготовки майбутніх учителів до трудового навчання молодших школярів. Доведено актуальність означеної проблематики в умовах сучасної України. З’ясовано, що педагогічна наука накопичила чималий досвід з визначення сутності та шляхів реалізації контекстного підходу. Контекстний підхід розглядається як професійно орієнтоване навчання, у процесі якого знання, уміння, навички засвоюються в контексті з майбутньою професійною діяльністю.

Ключові слова: контекстний підхід, молодші школярі, підготовка майбутніх учителів, трудове навчання.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход / А. А. Вербицкий. – М., 1993. – 153 с.

2. Вербицкий А. А. Психология мотивации студентов: учеб. пособие для вузов / А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева. – 2-е изд., стер.  М. : Издательство Юрайт, 2016. – 178 с.

3. Выготский Л.С. Психология развития человека / Л. С.Выготский. – М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись