• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ICT IN PROFESSIONAL PREPARATION OF TEACHERS OF ENGLISH: MASTER PROGRAM

SHANDRUK Svitlana Ivanivna –

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Head of the Department of Linguodidactics and Foreign Languages,

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University,

e-mail: [email protected]

Анотація

    Стаття присвячена використанню ІКТ у викладанні англійської мови в магістерській програмі на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Однією з цілей курсу «Сучасні освітні технології в навчанні англійської мови» є аналіз навчальних веб-сайтів та пошук відповідних можливостей їх використання у викладанні та вивченні англійської мови. ІКТ інструменти Британської Ради використовуються магістрами під час підготовки мікро-уроків та презентацій в рамках курсу «Сучасні освітні технології в навчанні англійської мови». ІКТ дає магістрам можливість вивчити англійську мову більш творчо і розвивати дискурсивну компетенцію.

Ключові слова: ІКТ; ІКТ інструменти Британської Ради; веб-сайт; викладання англійської мови; магістерська програма.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Смірнова Л. Л. Методичні аспекти формування соціокультурної компетентності майбутнього учителя іноземної мови / Л. Л. Смірнова // Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 410–416.

2. Шандрук С. І. Реформування системи підготовки вчителів іноземних мов в Україні: світовий досвід / С. І. Шандрук // Наукові записки / Ред. кол. В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 161. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2018. – С. 16–20.

3. Шандрук С. І. Тенденції професійної підготовки вчителів у США: [монографія]. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 496 c.

4. Foka, M. Teaching of an implied reader as a goal for literary education at tertiary level / Maria Foka // Advanced Education, Vol.8, 2017. – P. 21–27.

5. Kozii, O. Studying theoretic English grammar: key problems and the ways of their solution (based on the study of the noun) / O. Kozii// Academic Notes / Ed. board: V. F. Cherkasov, V. V. Radul, N. S. Savchenko, etc. – Edition 150. Series: Pedagogical Sciences. – Kropyvnytskyi: EPC of Kirovohrad Volodymir Vynnychenko State Pedagogical University, 2017. – P. 172–175.

6. Roblyer, M. D., and Edwards, J. Integrating educational technology into teaching (2nd ed.) / Roblyer, M. D., and Edwards, J., 2000. – Access mode. URL: http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/270155708.PDF.

7. Li, J. Z., & Bratt, S. E. Activity theory as tool for analyzing asynchronous learning networks. In W. Liu & Q. Li (Eds.), Advances in web-based learning, ICWL 2004: Proceedings Third International Conference: Beijing, 8-11 August. Berlin: Springer, 2004. – Р.19–26.

8. Kozma, R. Technology, innovation and educational change: A global perspective / Kozma, R. – Eugene: Information Society for Technology in Education, 2003. – 301 p.

9. Marwan, A., & Sweeney, T. Teachers' perceptions of educational technology integration in an Indonesian polytechnic / Marwan, A., & Sweeney, T.// Asia Pacific Journal of Education, 30(4), 2010. – P. 463–476.

10. Houcine, S. The effects of ICT on learning/teaching in a foreign language. Retrieved September 01, 2012. Access mode. URL: http://www.pixelonline.net/ICT4LL2011/common/download/Paper_pdf/I BL69-437-FP-Houcine-ICT4LL2011.pdf.

11. The Becta Revew 2005. Access mode. URL: https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GEN ERAL/BECTA_UK/B050222R.pdf.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись