• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

НАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ВОКАЛЬНОХОРОВОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович –

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри музичного мистецтва і

хореографії Центральноукраїнського

державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

ОRCID iD 0000-0003-2760-275 х

e-mail: с[email protected] 

Анотація

    У статті здійснено наративний аналіз психофізіологічних особливостей та особливостей вокально-хорової роботи з учнями 3–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Закцентовано увагу на розвитку сприймання, мислення, пам’яті, уваги, уяви, почуття, відчуття дітей молодшого шкільного віку. До того ж обґрунтовано підходи щодо проведення вокально-хорової роботи з учнями.

Ключові слова: сприймання, мислення, пам’ять, увага, уява, почуття, відчуття, вокально-хорова робота, учні молодших класів.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие для студетов пед. ин-тов по спец. № 2119 «Музыка и пение». – М.: Просвещение, 1983. – 224 с., нот. ил.

2. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 272 с.

3. Осеннева М. С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. пособие для студ. нач. фак. педвузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

4. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 272 с.

5. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навч. посіб / Олександр Ростовський. – Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2011 – 620 с.

6. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти : навч. посіб / Володимир Черкасов. – К. : ВЦ «Академія», 2016 – 240 с. – (Серія «Альма-матер»).

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись