• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ВЗАЄМОДІЯ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

СТРАТАН-АРТИШКОВА Тетяна Борисівна –

доктор педагогічних наук, професор

кафедри музичного мистецтва та хореографії

Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

e-mail: [email protected] 

Анотація

    У статті розкривається значення різних видів мистецтва у розвитку духовності майбутнього вчителя. Зазначається, що ціннісні аспекти різних видів мистецтва спрямовуються на розвиток світоглядних уявлень, ціннісних орієнтацій, духовних якостей особистості.Здійснюється аналіз наукових праць, що дає змогу підкреслити важливість використання взаємодії мистецтв у розвитку іформуванні художнього світогляду майбутнього фахівця в процесі навчання у ВНЗ.

Ключові слова: духовність, художній світогляд, взаємодія мистецтв, духовно-творча особистість, майбутній вчитель.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навчальний посібник / І. Д. Бех. – К.: Академвидав, 2012. – 256 с.

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

3. Зязюн І. Естетичні засади розвитку особистості / І. Зязюн // Мистецтво у розвитку особистості: Монографія. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 213 с.

4. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика / Л. М. Масол. – К.: Промінь, 2006. – 432 с.

5. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – К.: Знання України, 2004. – 264 с.

6. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: теорія і методика мистецьких дисциплін: навч. посіб. / Падалка Галина Микитівна. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

7. Рудницька О. П. Світоглядна функція мистецтв / О. П. Рудницька // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 3. – С. 10–13.

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись