• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Анна КЛИМ-КЛИМАШЕВСКА – доктор хабилитированный,

профессор, действительный член Международной

Ассоциации профессоров славянских

стран, заведующая кафедрой дидактики

Естественно-гуманитарного университета

(г. Седльце, Польша)

Станислава К. НАЗАРУК –

доктор нехабилитированный, член

Польского Комитета Всемирной

Организации Дошкольного воспитания

(ОМЕР), преподаватель Государственной

высшей школы им. Папы Иоанна Павла ІІ

(г. Бяла-Подляска, Польша)

e-mail: [email protected] 

Анотація

    У статті зосереджено увагу на актуальній і важливій проблемі виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Охарактеризовано особливості складових програмної основи дошкільного виховання для дитячих садків для дітей з особливими потребами: ввиховної дидактичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; формування комунікативних, соціальних навичок; підтримка розвитку мови у дітей; розвиток інтелектуальних дій, які використовують діти в вивченні і розумінні себе і свого оточення; виховання мистецтвом і ін. Приділяється увага необхідності індивідуальної діагностики, планування та реалізації індивідуальної освітньої (освітньо-терапевтичної) програми, з урахуванням кожного індивідуального випадку роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Необхідна адаптація методів і форм педагогічної роботи до психофізичних можливостей, темпу роботи і обмежень, пов'язаних з розвитком дітей.

Ключові слова: діти з особливими потребами; виховна дидактична робота з дітьми з особливими освітніми потребами; підтримка інтелектуального розвитку дітей; формування соціальних навичок дітей.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Педагогика успешности: практикоориентированный аспект: коллективная монография / Л. В. Кондрашова, А. Клим-Климашевска, Т. Я. Довга, Е. А. Павленко и др. – Седльце (Польша): УПХ; Черкассы (Украина): ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, 2015. – 429 с.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dz.U. 2013, poz. 532) [Распоряжение Министра Национального Образования от 30 апреля 2013 г. по делу принципов предоставления и организации психолого-педагогической помощи в государственных детских садах, школах и учреждениях детям и молодежи с особыми образовательными потребностями (Законодательный журнал 2013 год, позиция 532)]

3. Wyczesany J. Ideja integracji w nowych strukturach edukacyjnich – szanse i zagrożenia / J. Wyczesany, A. Kukułka // Dylematy pedagogiki specjałnej. – Kraków: AP, 2000. – 36 s.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись