• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

012 Дошкільна освіта

Факультет: педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 012

Найменування спеціальності: Дошкільна освіта

Освітній ступінь: магістр

Споріднений напрям підготовки (спеціальність):

6.010101 Дошкільна освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

7.01010101 Дошкільна освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Нормативний термін навчання для споріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітньо-професійна програма підготовки:

Дошкільна освіта

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics