• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

013 Початкова освіта

Факультет: педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 013

Найменування спеціальності: Початкова освіта

Освітній ступінь: магістр

Споріднений напрям підготовки (спеціальність):

6.010102 Початкова освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

7.01010201 Початкова освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Нормативний термін навчання для споріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітньо-професійні програми підготовки:

  • Початкова освіта

Конкурсні пропозиції 2023 року та Вступні випробування

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics