• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

014.03 Середня освіта (Історія)

Факультет: історії, бізнес-освіти та права

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.03

Предметна спеціальність: Середня освіта (Історія)

Освітній ступінь: магістр

Споріднений напрям підготовки (спеціальність):

6.020302 Історія* – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

7.02030201 Історія* – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

(* вказує на підготовку педагогічних кадрів)

Нормативні терміни навчання для споріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітньо-професійні програми підготовки:

  • Середня освіта (Історія та Географія) – денна форми здобуття освіти;
  • Середня освіта (Історія, Правознавство) – денна та заочна форма здобуття освіти

Конкурсні пропозиції 2023 року та Вступні випробування

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics