• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

081 Право

Факультет: історії, бізнес-освіти та права

Шифр галузі: 08

Галузь знань: Право

Код спеціальності: 081

Найменування спеціальності: Право

Освітній ступінь: магістр

Споріднений в межах галузі напрям підготовки (спеціальність):

6.030401 Правознавство – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

6.030202 «Міжнародне право» – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

7.03040101 Правознавство – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Нормативний термін навчання: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітня програма:

  • Право

Конкурсні пропозиції 2023 року та Вступні випробування

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics