• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Факультет: педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.12

Предметна спеціальність: Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітній ступінь: магістр

Споріднений в межах галузі напрям підготовки (спеціальність):

6.020205 Образотворче мистецтво* – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

7.02020501 Образотворче мистецтво (за видами)* – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

(* вказує на підготовку педагогічних кадрів)

Нормативний термін навчання для споріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітня програма:

Середня освіта (Образотворче мистецтво) – денна та заочна форми здобуття освіти

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics