• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

014.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)

Факультет: педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.13

Предметна спеціальність: Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)

Освітній ступінь: магістр

Споріднений напрям підготовки (спеціальність):

6.020204 Музичне мистецтво* – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

(* вказує на підготовку педагогічних кадрів)

Нормативний термін навчання для неспоріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Освітня програма:

  • Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)

Конкурсні пропозиції 2024 року та Вступні випробування

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись