• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

012 Дошкільна освіта

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 012

Найменування спеціальності: Дошкільна освіта

Шифр предметної спеціальності: 012

Предметна спеціальність: Дошкільна освіта

Освітні програми:

  • Дошкільна освіта

Освітній ступінь: бакалавр

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)
  • вступ за ваучером

Предмети вступу

012

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics