• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

016.02 Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка)

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 016

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 016.02

Предметна спеціальність: Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Освітні програми:

  • Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка і логопедія)

Освітній ступінь: бакалавр

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Предмети вступу

016.02

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись