• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

081 Право

Факультет історії та права

Шифр галузі: 08

Галузь знань: Право

Код спеціальності: 081

Найменування спеціальності: Право

Шифр предметної спеціальності: 081

Предметна спеціальність: Право

Освітні програми:

  • Право

Освітній ступінь: бакалавр

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Предмети вступу

081

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись