• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.12

Предметна спеціальність: Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітні програми:

  • Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітній ступінь: бакалавр

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Предмети вступу

014.12

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics