• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Легендарні постаті Університету

ДРАТВЕР БОРИС ЛЕОНТІЙОВИЧ (1921–2009 рр.)

ДРАТВЕР БОРИС ЛЕОНТІЙОВИЧ (1921–2009 рр.)

Борис Леонтійович Дратвер народився 21 липня 1921 р. у м. Єлисаветград (назва нашого міста до 1924 р.). Після закінчення 1938 р. Кіровської (Кірово – назва міста у 1934–1939 рр.) середньої школи № 7, вступив до Харківського юридичного інституту. Саме під час навчання в юридичному інституті Борис Леонтійович зацікавився політичною економією й, окрім безпосереднього вивчення курсу, відвідував науковий гурток, де жваво обговорювалися питання розширеного відтворення та господарського будівництва в СРСР. Навчання було перерване війною 1941–1945 рр. У листопаді 1941 р. Борис Дратвер був призваний до армійських лав і направлений на підготовку до Фрунзенського піхотного училища (на той час – Киргизька РСР), після закінчення якого у травні 1942 р., отримавши звання лейтенанта, був направлений до діючої армії в район Сталінграду. З травня 1942 р. по травень 1945 р. Борис Дратвер воював на Сталінградському, Центральному та 1-му Білоруському фронтах на посадах командира мінометного взводу та роти; був тричі поранений. Перебування в Німеччині затягнулося до вересня 1948 року – Борис Леонтійович очолював штаб частини демонтажної бригади групи радянських військ у Німеччині. За бойові заслуги був нагороджений 4-ма орденами Радянського Союзу («Червоної зірки», 1944 р.; «Вітчизняної війни ІІ ступеня», 1944 р.; «Червоної зірки», 1945 р.; «Вітчизняної війни ІІ ступеня», 1945) та медалями («За оборону Сталінграда», 1943 р., «За звільнення Варшави», 1944 р., «За взяття Берліну», 1945 р., «За перемогу над Німеччиною», 1945 р.) та у повоєнний період – вісьмома ювілейними медалями.

Борис Леонтійович Дратвер серед співробітників інституту – ветеранів війни, 1980 рік

Борис Леонтійович Дратвер серед співробітників інституту – ветеранів війни, 1980 рік

Повернувшись до мирного життя, Борис Дратвер продовжив навчання у Харківському юридичному інституті, який успішно закінчив 1949 року й, відповідно до отриманої кваліфікації юриста, розпочав юридичну діяльність – працював юристом в організаціях Харківської та Кіровоградської областей і м. Харкова.

У жовтні 1951 р. Борис Леонтійович Дратвер повернувся до м. Кіровограда, і саме з цього періоду розпочалася його викладацька робота – Бориса Леонтійовича направили читати політичну економію до Кіровоградського кооперативного технікуму. У 1954 р. його запросили на посаду викладача політичної економії за сумісництвом до Кіровоградського педагогічного інституту. Як сумісник Борис Леонтійович проводив лекційні й семінарські заняття студентам філологічного (1954–1956 рр.) та фізико-математичного (1956–1960 рр.) факультетів, а також студентам факультету фізичного виховання (1958–1961 рр.). У листопаді 1961 року Б.Л. Дратвер був зарахований до штату нашого інституту на посаду викладача кафедри марксизму-ленінізму (на той час політекономія викладалася по цій кафедрі). 1963 року кафедра марксизму-ленінізму була реорганізована – на її основі було створено дві кафедри: кафедру історії КПРС та кафедру політичної економії; з березня 1963 р. Борис Леонтійович продовжив свою науково-педагогічну діяльність старшим викладачем кафедри політичної економії.

У ті роки відбувалися суттєві змістовні трансформації у викладанні курсу політичної економії (дисципліна викладалася на всіх факультетах університету). Ці вагомі перетворення були пов’язані з виходом 1954 року підручника «Політична економія». Це був перший підручник з політичної економії, де зроблена спроба вдосконалити логіку та структуру викладання курсу; його виходу передувала тривала наукова дискусія, підготовка до видання цієї книги тривала близько 20 років, у її написанні брали участь десятки радянських економістів; саме цей підручник консолідував економічні ідеології – розроблена термінологічна система до сьогодні поширена у політекономічних дослідженнях. Центральне місце в підручнику займала так звана «політична економія соціалізму». У відповідності зі змістом підручника була складена нова навчальна програма університетського курсу. Вже за часи незалежності України Б.Л. Дратвер неодноразово зазначав, що зміст тієї програми підпорядковувався потребам адміністративно-командної економіки, був відірваний від аналізу реальних протиріч економічної системи соціалізму. Її зміст мав більше пропагандистський характер, ніж науковий.

Борис Леонтійович протягом усієї своєї викладацької діяльності активно займався науковою та науково-методичною роботою, його наукова та навчально-методична спадщина складає більше 100 праць. У 60–70-х рр. предметом наукового пошуку Б.Л. Дратвера були товарно-грошові відносини між державою та колгоспами, роль і значення споживчої кооперації в соціалістичних умовах господарювання, умови зростання рівня життя населення тощо. Результати авторських досліджень того періоду були представлені не лише у науково-методичних публікаціях (наукові видання Київського університету, Київського інституту народного господарства, Кіровоградського педагогічного інституту, міжвідомчі наукові збірники; науково-методичні журнали – «Середня спеціальна освіта», «Обмін досвідом», «Радянська споживча кооперація»), а й у засобах масової інформації Кіровоградщини – газетах «Кіровоградська правда», «Молодий комунар». Протягом 1958–1960 рр. Б.Л. Дратвер склав кандидатські іспити зі спеціальності політична економія при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка: політичну економію капіталізму (28 березня 1958 р.), політичну економію соціалізму (9 травня 1958 р.), історію економічних вчень (29 грудня 1958 р.), діалектичний та історичний матеріалізм (27 червня 1959 р.) і німецьку мову (20 січня 1960 р.). Діяльні наукові розвідки та активна методична робота сприяли направленню Б.Л. Дратвера до річної аспірантури Київського інституту народного господарства (вересень 1964 р.), де в травні 1965 р. він захистив кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню особливостей та конкретних форм прояву товарно-грошових відносин між державою та колгоспами.

У другій половині 60–70-х рр. суттєво вдосконалилась методична робота кафедри політичної економії. Була запроваджена система взаємовідвідування лекцій та семінарських занять викладачами з наступним їхнім обговоренням на засіданнях кафедри; регулярно розроблялися методичні рекомендації з курсу для студентів, у написанні яких Борис Дратвер брав систематичну участь. Також активізувалася робота студентського наукового гуртка, керівником якого став Б.Л. Дратвер. У 1965 році наукова робота студенток філологічного факультету З. Овчаренко та І. Дудіної «Чинники зниження собівартості сільськогосподарської продукції» отримала високу оцінку на студентському республіканському огляді у м. Києві.

Б.Л. Дратвер серед викладачів кафедри прикладної математики фізмату, 2004 рік

Б.Л. Дратвер серед викладачів кафедри прикладної математики фізмату, 2004 рік

Після захисту кандидатської дисертації Борис Леонтійович Дратвер продовжив науково-педагогічну діяльність у нашому університеті (на той час – інституті) старшим викладачем, з квітня 1966 р. – доцентом кафедри політичної економії та наукового комунізму, а з листопада 1974 – професором кафедри політичної економії. Борис Леонтійович активно займався наукою, коло його наукових інтересів було достатньо широким – від суто економічних проблем до міждисциплінарних, суспільствознавчих. Протягом 1971–1972 рр. у складі авторського колективу працював над матеріалами по Кіровоградській області для «Історії міст і сіл Української РСР» [9], безпосередньо готував інформацію по Новомиргородському району і написав вісім нарисів. Продовжував досліджувати різноманітні форми економічних зв’язків між державою і колгоспами, а також міжколгоспні виробничі зв’язки. На кафедрі політичної економії Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка затвердив план докторської дисертації на тему: «Економічні зв’язки між державою і колгоспами та вдосконалення міжколгоспних виробничих відносин» і представив матеріали першого розділу праці (1975 р.). Ця проблематика була у подальшому розвинута і відтворена в наукових працях. Бориса Леонтійовича цікавили проблеми взаємозв’язку економічної теорії та економічної політики; вдосконалення тогочасного господарського механізму та різноманітні методичні питання.

Б.Л. Дратвер – учасник наукової конференції на фізматі, 2006 рік

Б.Л. Дратвер – учасник наукової конференції на фізматі, 2006 рік

Протягом усього свого життя Борис Леонтійович не лише із захопленням читав твори різних жанрів художньої літератури, а й сам писав вірші та оповідання, і ця закоханість у художнє слово привела його до вивчення надзвичайно цікавої міждисциплінарної проблематики – використання художньої літератури при викладанні суспільствознавства. Дослідження з цієї теми Борис Леонтійович Дратвер реалізував разом з відомим українським літературознавцем, ректором нашого вишу з 1978 по 2003 рр. – Олегом Євгеновичем Полярушем.

Професор Дратвер завжди був соціально активною особистістю. Він керував економічною секцією товариства «Знання» області, рішенням вченої ради інституту був призначений деканом факультету громадських професій, систематично виступав з лекціями з економічної тематики перед населенням міста й області, перед вчителями шкіл, технікумів, ПТУ тощо. Б.Л. Дратвер протягом 15 років очолював кафедру політекономії університету марксизму-ленінізму Кіровоградського обкому Компартії України.

Професори кафедри прикладної математики Б.Л. Дратвер та А.М. Плічко, 2007 рік

Професори кафедри прикладної математики Б.Л. Дратвер та А.М. Плічко, 2007 рік

Спроби реформування адміністративно-командної економіки, які розпочалися з 1985 р., так звана «перебудова», призвели до певних змін у навчальній програмі політичної економії (з’явилися теми, пов’язані з вдосконаленням радянської економічної моделі, розширенням приватної ініціативи, факторами зростання ефективності процесу відтворення, переходом до регульованої ринкової економіки). Але, як відомо, спроба економічних реформ не мала позитивного результату, і з 1991 р. розпочалося формування нової соціально-орієнтованої ринкової системи, що зумовило кардинальні трансформаційні процеси щодо викладання політичної економії у вишах. Суть цих змін полягала у переході від одноконцептуальної теорії до багатоконцептуальної, яка інтегрувала досягнення вітчизняної і світової економічної думки. У 1993 році змінилася назва кафедри, на якій працював Б.Л. Дратвер, на кафедру суспільних теорій, а навчальна дисципліна почала називатися «економічною теорією». З 1996 р. Б.Л. Дратвер став завідувачем кафедри суспільних теорій, він перебував на цій посаді до 2003 р. Після розформування кафедри секція викладачів економічної теорії була приєднана до кафедри прикладної математики фізико-математичного факультету і з квітня 2004 р. Борис Дратвер продовжував свою науково-педагогічну діяльність вже в статусі штатного працівника фізико-математичного факультету.

Б.Л. Дратвер із завідувачкою кафедри прикладної математики О.В. Авраменко, 2007 рік

Б.Л. Дратвер із завідувачкою кафедри прикладної математики О.В. Авраменко, 2007 рік

Борис Леонтійович як дослідник економічної проблематики однозначно оцінював високу ефективність ринкової економіки порівняно з адміністративно-командною, обґрунтовано вважав, що структуроутворюючим елементом ринкової економіки є підприємницька діяльність і значні свої зусилля як науковець-дослідник прикладав до вивчення й узагальнення засад функціонування ринкової економіки на мікро- та макрорівнях; теоретико-прикладних основ підприємницької діяльності; історії економічної думки України та внеску українських економістів у світову економічну науку. Б.Л. Дратвер постійно підкреслював значущість для розвитку суспільства високого рівня економічної культури учнівської молоді; відзначав цінність мотивації юнацтва до цивілізованого підприємництва. На фізико-математичному факультеті були значні можливості для реалізації цих ідей, оскільки в ті роки на факультеті навчалися студенти за спеціальностями «Математика. Економіка» і «Трудове навчання. Основи підприємництва». Б.Л. Дратвер до останнього свого подиху натхненно працював зі студентською молоддю, навчався сам, здійснював наукові дослідження та був викладачем і науковцем, у якого можна було вчитися та з якого можна було брати приклад.

Б.Л. Дратвер на 75-річному ювілеї З.Ю. Філєра 11 листопада 2008 року, одна з останніх фотографій Бориса Леонтійовича

Б.Л. Дратвер на 75-річному ювілеї З.Ю. Філєра 11 листопада 2008 року, одна з останніх фотографій Бориса Леонтійовича

Мені особисто пощастило розпочинати свою науково-викладацьку діяльність при наставництві Бориса Леонтійовича Дратвера. Завжди з повагою і великою вдячністю згадую майже 15 років цікавої і продуктивної співпраці з ним – працелюбним, доброзичливим, толерантним і високопрофесійним Учителем. 54 роки науково-викладацької діяльності Бориса Леонтійовича Дратвера у нашому виші – яскравий приклад служіння освіті і науці.

Доктор історичних наук,
професор кафедри прикладної математики, статистики та економіки Наталя Пасічник

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись