• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Легендарні постаті Університету

КУЧИНСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ (1938–2017 рр.)

КУЧИНСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ (1938–2017 рр.)

Болеслав Вікентійович Кучинський народився 1 лютого 1938 року у селі Немерче Вінницької області в робітничий родині. Після закінчення середньої школи 1955 року вступив до Окницького училища механізації сільського господарства, після закінчення якого працював трактористом. 1957 року розумний і амбітний юнак вступив до Одеського інституту іноземних мов, який через два роки був приєднаний до Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Після закінчення навчання в університеті у 1962 році Болеслав Кучинський потрапив за розподілом на Кіровоградщину і почав працювати в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С. Пушкіна на посаді спочатку асистента, а пізніше викладача (1970–1974) та старшого викладача (1974–1977) кафедри іноземних мов, викладаючи німецьку мову.

1977 року Б.В. Кучинський закінчив аспірантуру Київського інституту іноземних мов за спеціальністю «Германські мови» і  1978 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурно-ймовірний аналіз деяких дієслів сучасної німецької мови, які керують інфінітивом з часткою ZU» та отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Професійна майстерність і лідерські якості Болеслава Вікентійовича не залишилися поза увагою керівництва інституту і з 1977 року він працював заступником декана педагогічного факультету, а з 1978 року – деканом цього факультету. Успішна навчально-методична діяльність на цій посаді призвела до того, що 1980 року Б.В. Кучинський став проректором із навчально-виховної роботи Кіровоградського державного педагогічного інституту. Просування карʼєрними сходами поєднувалося з науковою роботою і 1981 року Болеславу Вікентійовичу було присвоєно вчене звання доцента, а 1992 року рішенням вченої ради Кіровоградського педагогічного інституту – вчене звання професора кафедри германських мов. Ще одним підтвердженням наукових здобутків професора Кучинського стало присвоєння наукового ступеня доктора філософії в філологічних науках, засвідчене 1997 року рішенням Нострифікаційного комітету при Міжнародній Кадровій Академії.

Професор Б.В. Кучинський перебував на посаді проректора упродовж 18 років.  Він був одним із ініціаторів створення факультету іноземних мов. За його каденції відкривалися нові спеціальності в університеті, втілювалися нові підходи в організації навчального процесу, внаслідок чого КДПІ одним із  перших з-поміж  педагогічних  інститутів  України  отримав IV рівень акредитації  та статус університету.

1998 року професору Кучинському було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді. У нагородному листі зокрема зазначено, що Б.В. Кучинський виявив себе на посаді проректора «творчим фахівцем і досвідченим організатором», який «в умовах кризового стану освіти націлює колектив на пошук нових форм підвищення ефективності підготовки педагогічних кадрів» та приділяє значну увагу «інтенсивним технологіям».

Особливе місце у житті Болеслава Вікентійовича займав факультет іноземних мов, який був створений за його сприяння і на якому він був викладачем, наставником студентства та успішним керівником на посаді завідувача кафедри. Зокрема, з  вересня  2001  року  по  квітень  2004  року  Б.В. Кучинський  займав  посаду  завідувача кафедри  зарубіжної  літератури  та  компаративістики,  викладав  загальне  мовознавство, зарубіжну  літературу,  лексикологію  та  практику  усного  і  писемного  мовлення для студентів факультету іноземних мов. А з квітня 2004 року Болеслав Вікентійович продовжував свою трудову діяльність на посаді завідувача  кафедри германської філології факультету іноземних мов.

Понад 50 років сумлінної праці, які професор Б.В. Кучинський присвятив  роботі в системі вищої освіти з науково-педагогічними кадрами та зі студентською молоддю стали міцною базою для його наукового доробку, а це понад 70 праць, з-поміж яких підручники із грифом МОН та МОНМС України,  зокрема «Зарубіжна  література», «Зарубіжна література в школі», «Зарубіжна література ранніх епох», «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн» та «Граматика німецької мови. Теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів» (у співавторстві),  навчально-методичні посібники, методичні матеріали, розробки з фахових дисциплін, наукові статті.

За багаторічну плідну роботу з підготовки педагогічних кадрів Болеслав Вікентійович Кучинський нагороджений медаллю «Ветеран праці», нагрудним знаком «Відмінник освіти  України», «Відмінник освіти СРСР», має Почесне звання «Заслужений працівник нар1 2одної Освіти України», нагороджений Почесною грамотою Кіровоградської облдержадміністрації.

Болеслав Кучинський – учений, викладач, керівник, який все життя присвятив освіті, виховав декілька поколінь учителів, залишив вагому наукову спадщину.

У памʼяті спливає картина багаторічної давнини: ми – першокурсники, чекаємо на лекцію зі «Вступу до мовознавства» в 52-й аудиторії історичного корпусу університету, заходить професор Кучинський, статний, гарно вбраний, усміхнений. Аудиторія затихає, починається лекція. Болеслав Вікентійович розповідає просто і зрозуміло про нову для початківців лінгвістику, прикрашає свою розповідь прикладами і дотепними жартами. Ще один спогад: ми – вже третьокурсники, вивчаємо курс німецької літератури, лекції Болеслава Вікентійовича захоплюють, спонукають читати, мислити, аналізувати, дискутувати. Наступна згадка: ми – молоді викладачі, професор Кучинський навчає, підказує, радить, наставляє. Його зауваження завжди доречні, а поради – слушні.

        Дякуємо, Учителю!

 

Завідувачка кафедри німецької мови та методики її викладання,
кандидат філологічних наук, доцент Пянковська І.В.

 

2 2

Колектив факультету іноземних мов 2000-ні р.р.

 

3 2

Кафедра німецької мови, початок 2000-х р. Зліва направо: Петрова О.В., Воронкова Н.Р., Бершадська Я.М., Токарєва Т.С., Кучинський Б.В., Хоменко Т.А., Євгененко Д.А.

 

7 2

Болеслав Кучинський з Оксаною Вечірко та Оленою Вибрик, під час святкування дня народження Болеслава Вікентійовича,
тоді завідувача кафедри зарубіжної літератури, 2002 р.

 

8 2

Проректор Б.В. Кучинський, ректор О.Є.Поляруш, проректор С.Г.Мельничук та завідувачі кафедр, 1970-ті рр.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись