• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Легендарні постаті Університету

ЄВГЕНЕНКО ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ (1923 – 2010 рр.)

ЄВГЕНЕНКО ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ (1923 – 2010 рр.)

Дмитро Андрійович Євгененко народився 3 квітня 1923 року у селі Болячев Брусилівського району Житомирської області. Його батьки працювали на шахті «Червона зірка» у Донецькій області, тож навчання у школі Дмитро Андрійович розпочав також на Донеччині. У період із 1937 по 1941 рр. він навчався у Коростенській землеустрійній школі.

Коли у серпні 1941 року райком комсомолу і райвиконком оголосили набір добровольців на підготовку оборонних позицій, Дмитро Євгененко був у перших рядах на будівництві укріплень у Запорізькій, потім у Харківській областях на дистанції №300. Довелося йому побувати і в оточенні, а потім, з вересня 1942 року, за сприяння інспектора-землевпорядника Я.З.Лантієнка, Дмитро Андрійович долучився до підпільної роботи. Він виконував доручення з виготовлення та розповсюдження листівок, заготівлі продуктів для партизанів, організації допомоги сім’ям фронтовиків та заарештованих фашистськими окупантами підпільників.

f2У листопаді 1943 року, після звільнення Олександрійського району Кіровоградської області від німецької окупації, Євгененко Д.А. був призваний Олександрійським РВК та зарахований до лав Радянської Армії. З листопада по грудень 1943 року служив солдатом 214-го запасного полку, з грудня 1943 року по січень 1944 року – помічником командира взводу 14-го Повітряно-десантного полку. Отримавши поранення у бою, декілька місяців перебував у госпіталі у м. Чкалов. Після одужання спершу служив помічником командира взводу 59-го запасного стрілкового полку в м. Чкалов, а потім був старшим перекладачем та топографом 146-го гвардійського стрілкового полку.

Пройшовши крізь полум’я Великої Вітчизняної Війни, перемогу він зустрів вже на території Німеччини. Держава відзначила його бойові подвиги орденами «Червоної зірки» та «Вітчизняної війни ІІ ступеня», 8-ма медалями, у тому числі й медаллю «За перемогу над Німеччиною». У листопаді 1945 року він був демобілізований як спеціаліст народного господарства.

Після завершення війни, у грудні 1945 року Дмитро Андрійович розпочав свою трудову діяльність вчителем німецької мови Ворошилівської середньої школи Олександрійського району Кіровоградської області. На цій посаді він працював до жовтня 1948 року. Саме у цей період, у 1946 році, він вступив на навчання на Московські заочні курси іноземних мов на факультет німецької мови, завершивши навчання у 1952 році. За період навчання на курсах Євгененко Д.А. працював також вчителем німецької мови та завучем Куколівської середньої школи Олександрійського району Кіровоградської області (з жовтня 1948 по жовтень 1951 року), вчителем, завучем, потім директором Добронадіївської середньої школи у цьому ж районі (з жовтня 1951 р. по вересень 1953 р.).

З вересня 1953 р. по липень 1954 р. Дмитро Андрійович знову повернувся до Куколівської середньої школи, де працював вчителем німецької мови та директором школи. Він наполегливо прагнув продовжити навчання, удосконалювати свої знання, тому в 1953 році вступив до Одеського інституту іноземних мов, також на заочну форму навчання, оскільки продовжував працювати директором школи. Вуз закінчив у 1957 році, отримавши диплом з відзнакою, йому була присвоєна кваліфікація викладача середньої і вищої шкли та звання вчителя середньої школи.

Під час навчання в Одеському інституті (з вересня 1954 р. до вересня 1957 р.) Д.А.Євгененко працював методистом, потім завідуючим кабінетом іноземних мов Кіровоградського обласного інституту удосконалення вчителів. А з вересня 1957 року розпочав роботу на посаді старшого викладача, згодом, у 1974 році – на посаді завідувача кафедри іноземних мов тоді ще Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна. У 1979 році Дмитру Андрійовичу було присвоєно вчене звання доцента на кафедрі іноземних мов. Викладачі кафедри проводили заняття з іноземної мови як загальноосвітньої дисципліни із студентами різних факультетів інституту.

Коли у 1983 році на факультеті іноземних мов була створена кафедра німецької мови, Євгененко Д.А. очолив її роботу.

f3

Кафедра іноземних мов: Стоять: Москаленко М.М., Кучинський Б.В., Романенко О.В., Бихова Т.М., Шай В.М., Білоус О.М. Сидять: Коваль М.М., Криворук Л.Г., Зеленко Т.Д., Кучинська О.Ф., Євгененко Д.А., Метельова С.М., Гаркуша Л.С., Білоус О.І., 80-ті рр.

За час роботи на посаді завідувача кафедри Дмитро Андрійович проявив себе здібним організатором і компетентним фахівцем. На кафедрі, яку він очолював, викладачі працювали над розробкою теми «Лінгвістичні та культурологічні аспекти іншомовної комунікації». У зв’язку зі становленням незалежної України виникла гостра потреба у нових програмах і підходах, у підготовці навчальних посібників для вчителів іноземних мов шкіл і студентів вузів. Він організував роботу колективу кафедри для створення навчальних посібників, що відповідали вимогам часу. f4

Кафедра німецької мови, 90-ті рр. Стоять: Зеленко Т.Д., Гуменюк О.О., Євгененко Д.А., Сушков М.Ю. Сидять: Артамоновська С.П., Армаш Н.М., Івакіна Л.Г.

Лише за період із 1992 по 1998 рр. під керівництвом завідувача кафедри було надруковано 7 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. У цих видрукуваних у різних видавництвах України навчальних посібниках та методичних рекомендаціях розкрито нові підходи, засоби і прийоми ефективного навчання діалогічного мовлення та аудіювання, що дало можливість підвищити ефективність навчання мовлення. 4 травня 1998 року Указом президента України Л.Кучми Дмитру Андрійович Євгененку присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
Під керівництвом Дмитра Андрійовича викладачі кафедри разом із студентами готували наукові статті та проводили різноманітні наукові дослідження. Професор Євгененко читав розроблений ним курс лекцій з методики викладання іноземних мов у школі, у 1997 році ним розроблено новий спецкурс для магістрантів університету «Методика викладання іноземних мов».

f5

Кафедра німецької мови, початок 2000-х рр. Вгорі, зліва направо: Борисова С.М., Гринюкова Р.А., Євгененко Д.А., Вольф Евелін, Коломієць З.Л., Білоус О.М., Кучинський Б.В., Петрова О.В., Хоменко Т.А. Внизу, зліва направо: Мірошниченко Л.П., Івакіна Л.Г., Артамоновська С.П., Воронкова Н.Р., Пянковська І.В.

Як відомий науковець і фахівець Д.А.Євгененко постійно підтримував зв'язок із обласним інститутом удосконалення вчителів, зі школами та гімназіями, надаючи методичні рекомендації з питань удосконалення навчального процесу. У колі його наукових інтересів були проблеми формування духовного світу особистості.

1 resultЗа роки своєї науково-педагогічної діяльності у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка професор Євгененко опублікував понад 100 наукових праць загальним обсягом близько 300 др.арк. Серед його публікацій – понад 20 навчальних посібників, виданих масовим тиражем програмно-методичним управлінням Міністерства освіти України. Серед них обов’язково слід назвати «Альбоми карток з німецької мови для учнів IV – VIII класів. Дидактичний матеріал», які були видрукувані у Київському видавництві «Радянська школа» у період з 1983 по 1989 р.р. Їх активно розпочали запроваджувати у навчальний процес чи не в кожній українській школі тодішнього Радянського Союзу, де викладалася німецька мова. Даний посібник допомагав вчителям у реалізації принципу наочності та комунікативності, оскільки був спрямований на розвиток навичок спілкування та засвоєння навчального матеріалу із активним залученням зображальної наочності. Авторським колективом за участю Дмитра Андрійовича та під його керівництвом видано 5 підручників із грифом Міністерства освіти і науки України, якими користуються школярі та студенти в різних куточках України, зокрема: Д.А.Євгененко, О.М.Білоус, О.О.Гуменюк, Т.Д.Зеленко, Б.В.Кучинський, О.І.Білоус, С.П.Артамоновська. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 400 с.; Д.А.Євгененко, С.П. Артамоновська, О.І.Білоус. Практична фонетика німецької мови. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 208 с.; Євгененко Д.А., Кучинський Б.В, Білоус О.М., Воронкова Н.Р. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 416 с.; Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів/ Д.А.Євгененко, О.М.Білоус, Б.В.Кучинський, О.І.Білоус. – 3-тє вид., виправл. та доповн. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 576 с; Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів/ Д.А.Євгененко , О.М.Білоус, Б.В.Кучинський , О.І.Білоус. – 4-тє вид., стереотипне. – Вінниця: Нова книга, 2018. – 576 с.

2
 
3   4

Дмитро Андрійович Євгененко присвятив університету 53 роки свого життя. За ці роки він навчив тисячі вчителів німецької мови, які працювали і працюють у школах та навчальних закладах різних типів не лише нашої Кіровоградської області, а й далеко за її межами. Його мудрі поради та настанови згадуватимуть усі його колишні студенти. Для нас він є справжнім Вчителем, Педагогом, наставником, порадником, а найголовніше – він є і завжди залишатиметься взірцем високої інтелігентності, порядності, мудрості, людяності й толерантності.

Токарєва Т.С., доцент кафедри німецької мови
та методики її викладання

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись