• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Факультет математики, природничих наук та технологій

Сайт фізмату

  Перейти на сайт факультету

За роки свого існування, факультет перебував спочатку у складі Інституту соціального виховання та Вчительського інституту, потім у складі Педагогічного інституту і, нарешті, став структурним підрозділом Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Більше, ніж 90 років історії перетворили техніко-математичний відділ зразка 1930 року у надсучасний ФІЗМАТ ХХІ століття. ФІЗМАТ на сьогодні став синонімом гордощів за посіяне добре, розумне та вічне, синонімом успіху у навчальній та виробничій діяльності, синонімом престижу та авторитетності його випускників. Важко собі уявити місто Кіровоград та Кіровоградську область без факультету математики, природничих наук та технологій. Очевидно, з ним пов’язують розвиток фізико-математичної освіти в області та поза її межами, яка на сьогоднішній день має чи не найбагатші національні, культурні та освітні традиції. ФІЗМАТ сьогодні – це унікальна найдавніша, найрезультативніша та найавторитетніша в регіоні система підготовки вчителів з математики та фізики, це одна з найкращих у області шкіл з підготовки фахівців зі статистики, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, це єдина і сучасна за матеріально-технічним оснащенням вища школа з підготовки вчителів трудового навчання та технологій. Сучасний ФІЗМАТ – це високотехнологічне обладнання комп’ютерних, фізичних, технічних лабораторій та сучасне оснащення лекційних аудиторій. ФІЗМАТ – це активна патріотична, громадська та соціальна позиція викладачів та студентів факультету при розгляді загальнодержавних та регіональних справ, у яких є необхідність проявити науково-методичну компетентність і творчість. ФІЗМАТ – це продумана та результативна організація високотехнологічних науково-освітніх досліджень, замовниками яких виступають Міністерство освіти і науки України, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська міська рада, приватні підприємства області. ФІЗМАТ – це постійний рух вперед, рух до нових наукових, навчальних та соціальних вершин сьогодення.

f1 1

Фізико-математичний факультет має свої символи – гімн та герб. Автором слів гімну став викладач нашого факультету професор Б.Л.Дратвер, музику написав С.В.Колчин. Тепер на кожне свято факультетом лунають строчки:

З’єднаймо в оваціях руки

І впевнено скажемо в такт:

Було це, і є, і ще буде онукам –

Ти вічний, мій рідний фізмат!

Герб факультету містить зображення факультетської обсерваторії з надписом «Sapere aude!», що є висловом з «Послань» Горація і перекладається з латини «Відважся бути мудрим!». Цей вислів і став девізом для викладачів та студентів фізмату.

f2

На сьогоднішній день на фізико-математичному факультеті студенти бакалаврату навчаються за вісьмома основними спеціальностями: Середня освіта (фізика), Середня освіта (математика), Середня освіта (трудове навчання та технології), Середня освіта (інформатика), Професійна освіта (цифрові технології), Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості), Комп’ютерні науки, Статистика.

f4

На освітньому рівні магістр студенти факультету навчаються за такими спеціальностями: Середня освіта (фізика), Середня освіта (математика), Середня освіта (трудове навчання та технології), Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання), Комп’ютерні науки, Статистика.

На освітньо-науковому рівні студенти мають змогу здобути науковий ступінь Доктор філософії за спеціальностями Прикладна математика та Середня освіта (фізика).

f5

Серед найбільш визначних випускників нашого факультету можемо назвати академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Семена Устимовича Гончаренка – провідного методолога педагогічної науки України; доктора педагогічних наук, професора Володимира Костянтиновича Буряка – ректора Криворізького державного педагогічного університету протягом 2000–2010 років; доктора фізико-математичних наук, професора Юрія Івановича Волкова – завідувача математичними кафедрами у Вінницькому політехнічному інституті та Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка; доктора філософських наук, професора Любов Григорівну Дротянко – завідувача кафедр філософії у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та з 2003 року у Національному авіаційному університеті; доктора фізико-математичних наук, професора Леоніда Омеляновича Дундученка – завідувача кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту протягом 1974–1976 років, у подальшому професора Каліфорнійського університету (США); доктора наук, професора Володимира Васильовича Кіндратенка – старшого наукового співробітника лабораторії інноваційних систем Національного Суперкомп’ютерного Центру в університеті штату Іллінойс (США); доктора медичних наук, професора Володимира Івановича Кондратюка – професора Донецького медичного інституту; доктора технічних наук, професора Віктора Павловича Ляшенка – завідувача кафедри інформатики та вищої математики Кременчуцького національного університету імені Миколи Остроградського; Заслуженого вчителя України Валентина Івановича Мельника – тренера з підготовки учнів до Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад з інформатики; доктора педагогічних наук, професора Сергія Гавриловича Мельничука – проректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 1978–1996 років; Петра Григоровича Осипенка – прокурора УРСР протягом 1983–1990 років, депутата Верховної Ради України; доктора фізико-математичних наук, професора Віктора Павловича Петренка – професора кафедри теорії функцій Харківського державного університету; доктора педагогічних наук, професора Валерія Вікторовича Радула – ректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2003–2005 років; доктора педагогічних наук, професора Миколу Ілліча Садового – Народного депутата України, проректора з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2011–2015 років; Заслуженого учителя України Івана Гуровича Ткаченка – Героя Соціалістичної праці, учасника партизанського руху, депутата Верховної Ради України.

f6

Майже вісімдесят відсотків вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, економіки, трудового навчання та технологій, які сьогодні активно працюють в школах міста Кіровограда та області, становлять випускники фізико-математичного факультету – найповажнішого за своїм віком і найпотужнішого структурного підрозділу Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серед випускників факультету є Заслужені вчителі, Заслужені працівники освіти та науки України, доктори та кандидати наук, професори та доценти, керівники освітніх закладів різних рівнів, управлінь та адміністрацій, державних об'єднань та підприємств. Випускники факультету успішно влаштовуються в закладах державного управління, а також на комерційних підприємствах, які займаються фінансовою та банківською діяльністю, страховими операціями та операціями з нерухомим майном, розробкою програмного забезпечення та web-додатків, проектною та дослідницькою діяльністю, IT-розробками та сервісним обслуговуванням. Звертаючись до абітурієнтів та їх батьків, ми запевняємо, що навчання на спеціальностях фізико-математичного факультету гарантує його випускникам вдале працевлаштування.

f7

Навчання студентів на факультеті організоване з урахуванням освітніх потреб учасників навчального процесу в частині опанування програмовим матеріалом. Крім нормативних дисциплін навчальних планів випусковими кафедрами факультету розробляються й реалізуються в навчальний процес спеціальні курси за вибором студентів, зміст та ідея викладання яких передбачають підготовку компетентних у своїй області знань випускників. Назвемо лише деякі з них: «Спеціальний фізичний практикум», «Лазер у викладанні шкільного курсу фізики», «Практикум з шкільного фізичного експерименту», «Фізичні основи роботи елементної бази обчислювальної техніки», «Конкретна математика», «Математичні методи у педагогічних дослідженнях», «Задачі математичних олімпіад», «Теорія стійкості лінійних систем», «Фінансова математика», «Історична інформатика». Особливістю запропонованих спеціальних курсів є те, що вони передбачають лабораторні та практичні заняття, де кожний студент активно включається в розробку актуальних науково-методичних проблем, а одержані результати запроваджує в практику навчання. Основні результати вивчення нормативних дисциплін та дисциплін, що вільно обираються студентами із запропонованих спеціальних курсів, знаходять своє застосування під час проведення практик, які заплановані навчальними планами кожної зі спеціальностей і проводяться у навчальних установах та підприємствах різних галузей України.

f8

За кожну спеціальність на факультеті відповідає випускова кафедра. Для спеціальності Середня освіта (математика) за рівнями бакалавр та магістр випусковою кафедрою є кафедра математики (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Кушнір Василь Андрійович). Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання на спеціальності Середня освіта (математика) математичних та методичних дисциплін. Кафедра фізики та методики її викладання є випусковою для спеціальності Середня освіта (фізика) на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях (завідувач кафедри – Заслужений працівник науки та культури України, доктор педагогічних наук, професор Величко Степан Петрович). Серед науково-педагогічних працівників кафедра має у своєму складі чотирьох професорів, а тому, крім забезпечення фізичних та методичних дисциплін, на кафедрі функціонує постійно діюча аспірантура і докторантура за спеціальністю Середня освіта (фізика) та працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за цією ж спеціальністю (голова ради – доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола Ілліч). Для спеціальностей Середня освіта (трудове навчання та технології), Професійна освіта (цифрові технології), Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) випусковою є кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола Ілліч). Науково-педагогічні працівники та технічний персонал кафедри забезпечують викладання технічних, технологічних та методичних дисциплін, а також дисциплін з циклу «Безпека життєдіяльності та охорона праці» студентам усіх спеціальностей університету. Для спеціальності Статистика на обох освітніх рівнях, для магістерської спеціальності Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання) та для спеціальності Прикладна математика освітньо-наукового рівня випусковою є кафедра прикладної математики, статистики та економіки (завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Авраменко Ольга Валентинівна). Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання фахових курсів на названих спеціальностях, а також дисциплін економічного циклу для всього університету. Кафедра інформатики та інформаційних технологій (завідувач кафедри – кандидат фізико-математичних наук, доцент Паращук Степан Дмитрович) є випусковою для спеціальностей Комп’ютерні науки та Середня освіта (інформатика). Викладачі та технічний персонал кафедри забезпечують викладання фахових дисциплін на названих спеціальностях за обома освітніми рівнями, а також дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями, для студентів усіх спеціальностей університету.

f8 1

Для студентів на фізико-математичному факультеті працює оригінальний сервер навчальних матеріалів – в окремих папках, відведених для викладачів, розміщуються тексти лекцій, додаткові матеріали до лекційних курсів, завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи. Студенти мають можливість доступу до відповідних навчальних матеріалів із будь-якої комп’ютерної лабораторії університету. У зв’язку з подальшим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій на факультеті започаткована і вже функціонує розвинена інформаційна інфраструктура, яка включає сервіси, що надають можливість комунікації між викладачем та студентом для публікації різних інформаційних продуктів: вікі-сайт Вікі-КДПУ; система управління навчанням Moodle-КДПУ; хмарне сховище Хмарка-КДПУ. В межах існування цієї інфраструктури викладачами підготовлені більше 140 електронних навчальних курсів з різних дисциплін, які знаходяться у вільному доступі. Вікі-сайт використовується як платформа для публікації основної інформації про курс та посилань на файли інструктивно-методичних матеріалів, що збережені у Хмарці-КДПУ. Тексти лекцій, завдання до практичних і семінарських занять викладачі завантажують у хмарне сховище у форматі PDF, а посилання на ці файли розміщують на вікі-сторінці навчального курсу.

f9

При викладанні фахових навчальних курсів викладачами факультету активно використовуються різноманітні програмні засоби. Викладання математичного аналізу, алгебри і геометрії проводиться з використанням комп’ютерного пакету Maple, лабораторні роботи з дисципліни «Чисельні методи» виконуються з використанням різних комп’ютерних засобів, зокрема, С++, Раscal, Delphi, Excel. У рамках економічного циклу спеціальностей «Статистика» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студентами вивчаються можливості пакету 1С. При викладанні курсу «Аналіз даних» використовуються комп’ютерні пакети STATISTICA та SPSS, у яких розроблена система практичних занять. До викладання курсу «Теорія систем та математичне моделювання» впроваджено комп’ютерний пакет MATLAB.

f10

У кабінеті методики фізики проводяться спеціальні заняття з студентами факультету з питань запровадження інформаційних технологій у навчанні фізики. Суть такої роботи полягає в тому, що оригінальні комплекти «Оптика», «Оптика-W», «Шкільна оптична лава», набір з геометричної оптики на магнітних тримачах, набори «Механіка» і «Теплові явища» в поєднані з комп’ютерною технікою завдяки відповідному інтерфейсному блоку та програмно-педагогічному забезпеченню дозволяють виконувати серії навчальних дослідів в оптимальному співвідношенні реального та віртуального навчального експерименту з фізики.

f11

Факультет – це рідний та затишний дім, і усі ми – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Для цього функціонують спеціальні відділи, які займаються організацією та проведенням культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходів.

f12

Фізмат – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти. До свят та урочистих дат готуються веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», традиційне весняне шоу студентів «Палітра моди», виставка виробів художнього мистецтва, конкурс на найкращу осінню та новорічну кімнати в гуртожитку, вечори фізики, інтелектуальні ігри та конкурси з інформатики, круглі столи між студентами та викладачами «Розкриття математичних таємниць». А свято останнього дзвоника перетворюється щороку на найвизначнішу загально-факультетську подію культурного життя.

f13

Важливого значення для досягнення повноцінного розвитку всіх сторін навчально-виховного та виробничого процесів на фізико-математичному факультеті набуває покращення матеріальної бази, створення найзручніших умов для продуктивної праці викладачів, студентів та навчально-допоміжного персоналу. На сьогоднішній день факультет має у своєму розпорядженні 46 робочих приміщень навчального призначення. З них одна лекційна потокова аудиторія на 180 місць, обладнана мультимедійною апаратурою, системою озвучування голосових сигналів, аудіо та відео презентацій; п’ять лекційних аудиторій, з яких дві обладнані мультимедійною технікою; кабінет лекційного демонстрування, що забезпечує навчальний процес у трьох лекційних аудиторіях; вісім аудиторій для проведення практичних занять; одинадцять тематичних лабораторій, де студенти мають можливість проводити експериментальну роботу з фізики, робототехніки та технологій; вісім комп’ютерних лабораторій з виходом до всесвітньої мережі Інтернет, які обладнані мультимедійною технікою для проведення презентацій; сім повністю укомплектованих тематичних кабінетів (шкільні кабінети фізики, безпеки життєдіяльності, кулінарії, естетики, автосправи, правил дорожнього руху), чотири майстерні та виробнича ділянка з виготовлення меблів.

f14

Усі навчальні приміщення на факультеті є охайними, теплими, гарно оформленими та зручними. У всіх приміщеннях корпусу, в якому розміщений факультет, а також на території перед корпусом працює безкоштовний для студентів та співробітників Wi-Fi для виходу до мережі Інтернет. На факультеті працює Музей історії техніки, у якому представлені більше 200 експонатів, що ілюструють історію розвитку обчислювальної та комунікаційної техніки – від механічних обчислювачів до моноблоку iMac G3 1998 року випуску, комерційний успіх якого пов’язаний із поверненням легендарного Стіва Джобса до компанії Apple. Крім відділу історії обчислювальної техніки у Музей представлені експонати відділу елементної бази електротехніки та відділу оптики, астрономії та квантової фізики. А нещодавно на фізматі відкрили Музей історії шкільного підручника математики, де представлені навчальні книги з шкільної математики, починаючи з 40-х років ХХ століття.

f15

Всі іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються місцями в гуртожитку, який розміщений за 15 хвилин ходу від корпусу факультету. 2015 року в гуртожитку проведений капітальний ремонт, тому студентів чекають затишні та теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

f17

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями, є творчою та амбіційною особистістю, яка бажає бути успішною в житті – фізико-математичний факультет Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка чекає на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та важливими для Вашої майбутньої кар’єри.

f16

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics