• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
fizmat_logo

Факультет математики, природничих наук та технологій

Кривульченко А.І.

Кривульченко Анатолій Іванович

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Спеціальність «Географія», 1970 р.

Професійна діяльність:

 • 1970-1976 рр. - вчитель географії, завуч школи (Херсонська, Миколаївська обл.);
 • 1977-1985 рр. - інженер-гідрогеолог, інженер-ґрунтознавець, старший гідрогеолог Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції;
 • 1985 – 1999 рр. - ст. викладач, доцент, завідувач кафедри КДПУ ім. В.Винниченка ;
 • 1999-2002 рр. — докторант Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри географії КДПУ ім.. В. Винниченка;
 • 2003-2014 рр. – професор, завідувач кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В.Винниченка;
 • з 2018 р. – професор кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім.. В.Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор географічних наук, професор

Теми дисертаційних досліджень:

 • «Принципы и методы ландшафтного подхода к оптимизации массивов орошения степной зоны (на примере Чаплинского массива орошения)», 1984 р.
 • «Галогеохімія ландшафтних комплексів ґрунто-підгрунтя Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю», 2003 р.

Основні публікації:

 • Кривульченко А. І. Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення. — К.: Центрально-Українське видавництво, 2016. — 416 с.
 • Кривульченко А. І. Кафедра географії та геоекології КДПУ. Історія розвитку та сучасний стан. — К.: Центрально-Українське видавництво, 2014. — 72 с.
 • Кіровоградська область. Географічний атлас. — К.: ТОВ «Мапа», 2012 (головний редактор, у співавторстві).
 • Кривульченко А. І. Водні об'єкти Кіровоградської області. Частина І. Словник водних об'єктів. Частина ІІ. Атлас гідрографічної мережі. Класифікатор водотоків. Водосховища: Монографія. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. — 356 с.
 • Кривульченко А. І. Сухі степи Причорномор'я та Приазов'я: ландшафти, галогеохімія ґрунто-підґрунтя. — К.: Гідромакс, 2005. — 345 с.
 • Навколишнє середовище та його охорона. — К.: Вища школа, 1993. — 227 с. (у співавторстві).
 • Методические рекомедации по контролю состояния орошаемых черноземов. — М.: Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР, 1989. — 140 с (у співавторстві).

Дисципліни, які викладає:історія та методологія географічної науки, ландшафтні регіони України, меліоративна географія, моніторинг природних ресурсів, геоморфологія, ландшафтознавство

 

Вовк Валентин Михайлович

vovk

Посада:  доцент кафедри географії та геоекології 
Науковий ступінь:   кандидат геолого-мінералогічних наук
Вчене звання:  доцент
Освіта:  Одеський державний університет імені І,І. Мечникова, геолого-географічний факультет (1985)

Наукові інтереси:

 

 

 

 Екологічна геологія

Геоекологія

Радіоекологія

Геоінформаційні системи

Гелевера О.Ф.

Гелевера Ольга Федорівна

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: "Географія". Кваліфікація: "Географ. Фізико-географ, геоеколог. Викладач", 1994 р.

Професійна діяльність:

 • 1997-2002 рр.- аспірантка, науковий співробітник Закарпатського науково-дослідного інституту УААН;
 • з 2002 р. - ст. викладач, доцент ЦДПУ ім.В.Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: “Роль кальцію та алюмінію у функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)”, 2002 р.

Публікації:

Профіль автора GoogleScholar

 

Дисципліни, які викладає: географія ґрунтів з основи ґрунтознавства, гідрологія, фізична географія України, туристичні ресурси світу

Зарубіна А.В.

Зарубіна Антоніна Володимирівна

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність "Географія та біологія", 2001 р.;

Професійна діяльність:

 • 2001-2002 - вчитель географії ( м. Кіровоград);

 • з 2002 р. — викладач, старший викладач ЦДПУ.

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертаційного дослідження:«Географічні основи формування та розвитку регіональної екомережі на території Кіровоградської області», 2010 р.

Основні публікації :

Публікації автора GoogleScholar

 Дисципліни, які викладає:  географія світового господарства, регіональна економічна і соціальна географія,  розробка та організація туристичних маршрутів і турів, проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу

Маслова Н.М.

Маслова Наталія Миколаївна

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, спеціальність «Географія та біологія», 1998 р.

Професійна діяльність:

 • 1998-2006 – вчитель географії та біології (м. Кіровоград);

 • з 2006 р. – викладач, старший викладач ЦДПУ.

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти», 2014 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

 

Дисципліни, які викладає: географія населення, етногеографія, політична географія, сучасні освітні технології у викладанні географії, методика навчання географії, інноваційні технології навчання географії

Мирза-Сіденко В.М.

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна

Освіта:   Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Економічна географія», 1981 р.

Професійна діяльність:

 • 1981-1984 рр. – вчитель географії (м. Кіровоград, сш № 9);
 • 1984-1993 рр. – старший науковий співробітник, завідувач відділу природи  заст. директора з наукової роботи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею;
 • 1993-1995 рр. – провідний спеціаліст Державного управління екології і природних ресурсів Міністерства природи України в Кіровоградській області;
 • з 1995 р. – викладач, ст. викладач, доцент, в.о.зав.кафедри географії та геоекології ЦДПУ.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: „Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення”, 2003 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

Дисципліни, які викладає: біогеографія, географія материків і океанів, екскурсознавство і музеєзнавство, природно-заповідні території

.

Мовчан С.В.

Мовчан Сергій Васильович

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність: «Географія та біологія», 2006р.

Професійна діяльність:

 • 2006-2007 рр. – старший лаборант, завідувач лабораторії кафедри географії та геоекології КДПУ;

 • з 2010 р. – асистент, викладач ЦДПУ.

Тема дисертаційного дослідження: «Інтерференція зональних та інтразональних біогеоценозів степової зони України»

Основні публікації:

Профіль автора GoogleScholar

 

Дисципліни, які викладає: географія туризму, основи суспільної географії, картографія з основами топографії, меліоративна географія (англійською мовою)

Онойко Юрій Юрійович

Onojko2Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність "Географія та біологія", 2004 р.

Професійна діяльність:

 • з 2006 р. — асистент, викладач, ст. викладач, доцент.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження:«Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогенних грунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна)», 2008 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

  Дисципліни, які викладає: загальне землезнавство, історична географія, метеорологія і кліматологія, основи наукових досліджень, основи туризму

Сільченко Ю.Ю.

Сільченко Юлія Юріївна

Освіта: Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність «Методика та педагогіка середньої освіти. Географія та біологія», 2005 р.

Професійна діяльність:

 • 2008 рр. – аспірантка кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • 2008-2015 рр. — доцент кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • з 2015 р. – начальник науково-дослідної частини, ст. викладач кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім. В.Винниченка.

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертації: «Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області», 2008 р.

Основні публікації:

Профіль автора GoogleScholar

Дисципліни, які викладає: картографія з основами топографії, проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу, туризмознавство, туристичні ресурси світу

 

Шепель Катерина Валентинівна

Посада: старший лаборант кафедри географії та геоекології

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics