• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Історія кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Напрямок філологічної освіти в Кіровоградському державному педагогічному університеті має помітну історію і традиції. Першим професором і керівником вишу був Василь Іванович Харцієв – учень науковця зі світовим ім’ям Олександра Потебні. Автор статей із мовознавства, теорії літератури й методики викладання мов. Головним його здобутком була публікація неупорядкованих рукописів праць О. Потебні, не виданих за життя, і популяризація поглядів ученого. З тих пір філологічні школи університету серед найбільш авторитетних.

Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики об’єднала в собі декілька складових лінгвістичної підготовки й різні наукові школи, коли у 2003 році, з метою оптимізації кількості випускових кафедр та зміцнення їх наукового потенціалу, було утворено нову кафедру, яка складалася на початку з двох секцій – “Теорії та практики перекладу” і “Загального та російського мовознавства”.

RudyakovКафедра загального мовознавства – була однією з найстаріших у закладі, заснована в 1930 році. За час існування кафедри в різні періоди очолювали та працювали в її складі знані в державі та за кордоном учені. Зокрема:
Доктор філологічних наук, професор Олександр Миколайович Рудяков. Відомий фахівець із проблем лінгвістичного аналізу художнього тексту, теорії мови, автор декількох відомих монографій і підручників (Рудяков Н.А. Основы анализа художественного текста. – К.: Наукова думка, 1989; Рудяков Н.А. Поэтика, стилистика художественного произведения. - Таврия, 1993 та ін.). Викладав за кордоном в університетах м. Багдад (Ірак), м. Ханой (В’єтнам). Науковий керівник кандидатських досліджень учених нашого університету, зокрема В.М.Манакіна та О.М.Білоуса. Фронтовик, нагороджений медалями “За відвагу”, “За взяття Берліна”, “За перемогу над фашистською Німеччиною”.

Sokolovska

Доктор філологічних наук, професор Жанна Павлівна Соколовська. Відома як дослідниця семантичної структури мови. В 1979 року випускає монографію “Система в лексичній семантиці”, де вперше було зроблено спробу системного опису семантичних відношень у лексиці на матеріалі російських прикметників. На підставі положень, викладених у докторській дисертації (1982 р.), проводилась робота над проектом і складанням картотеки ідеографічного словника української мови. Її монографії і підручники широко використовувалися і використовуються у вищій школі (Соколовская Ж. П. Проблема лексической синонимии в современной лингвистике. - Кишинев, 1970; Соколовская Ж. П. Система в лексической семантике: Анализ семантической структуры слова. – К.: Вищ. шк., 1979; Соколовская Ж.П. Проблемы системного описания лексической семантики. – К.: Наукова думка, 1990 тощо). Викладала за кордоном в університетах м. Багдад (Ірак), м. Варшава (Польща), також працювала в Молдові, Угорщині, Болгарії.

Manakin

Доктор філологічних наук, професор Володимир Миколайович Манакін. Відомий як фахівець із контрастивної лексикології, загального й зіставного мовознавства. Захист його докторської дисертації «Зміст і принципи контрастивної лексикології» (1995 р.) дав поштовх до розвитку цього наукового напрямку на кафедрі, пізніше було відкрито аспірантуру зі спеціальності «історичне та порівняльно-типологічне мовознавство». Автор декількох оригінальних для України монографій і підручників (МанакинВ.Н. Сопоставительная лексикология. - К.: Знання, 2004; В.М.Манакін. Мова і міжкультурна комунікація: навч.посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2012 тощо). Працював в університетах США, Китаю, Лаосу, Польщі, Болгарії, Угорщини. Науковий керівник кандидатських і докторських досліджень багатьох викладачів нашого університету, зокрема О.А.Семенюка.

bilous o mУ 1999 році на факультеті іноземних мов було започатковано підготовку фахівців спеціальності «переклад», а в 2008 році спеціальності «прикладна лінгвістика». Багато зусиль до їх розвитку доклав декан факультету іноземних мов, професор Олександр Миколайович Білоус. Випускник Берлінського університету імені братів Гумбольдт (1979 р.) спеціальність: «Германістика», учень професора О.М.Рудякова. Відомий як фахівець із семантичних проблем перекладу творів словесного мистецтва, автор важливих для спеціальності навчальних посібників (Білоус О.М., Евгененко Д.А., Кучинський Б.В. Практична граматика німецької мови: Навч. посіб. для студ. та учнів. - Вінниця: Нова Книга, 2002; Білоус О.М., Євгененко Д.А., Кучинський Б.В., Воронкова Н.Р. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Навч. посібник для студентів. - Вінниця: Нова Книга, 2008; Білоус О.М., Зимомря М.І., Зимомря І.М. Фразеологія: знакові величини: Навчальний посібник 

yarova l o

для студентів факультетів іноземних мов. – Вінниця: Нова Книга, 2008 тощо), науковий керівник кандидатських досліджень декількох викладачів кафедри. Почесний професор Ульмського університету (Німеччина), Заслужений працівник освіти України.

У 2001 році була утворена кафедра «теорії та практики перекладу», основу якої складали досвідчені доценти факультету іноземних мов та перспективна молодь. Помітна роль в організації роботи кафедри належить кандидату педагогічних наук, доценту Ларисі Олегівні Яровій.

У 2003 році було утворено кафедру “Перекладу та загального мовознавства”. 

semenyukІз 2005 року кафедру очолив доктор філологічних наук, професор Олег Анатолійович Семенюк. Відомий як фахівець із дослідження мови епохи, екстралінгвальних факторів впливу на сучасні мови. Автор декількох монографій та навчальних посібників (Семенюк О.А., Морозов П.Н. Языковые единицы в художественном тексте: монография. - КГПИ, 1996; Семенюк О.А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте: монография. -Кировоград, РИЦ КГПУ им. В.К.Винниченко, 2001;Семенюк О.А., Парашук В.Ю. Основи теорії мовної комунікації. Навч. посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010 та ін.). Науковий керівник кандидатських досліджень багатьох викладачів університету.

Своїх зусиль до становленню наукового потенціалу кафедри доклали доктор філологічних наук, доцент Олена Валеріївна Материнська, яка під час роботи в КДПУ (2014 – 2015 рр.) стала Лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2014 р.) і доцент, доктор філологічних наук Алла Леонідівна Міщенко, авторка монографії «Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2013».

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics