Освітні програми

Відомості про освітні програми, які реалізуються в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка в реєстрі ЄДЕБО

Проєкти освітніх програм для громадського обговорення

Освітні програми, що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітні програми з переліком освітніх компонентів у програмах (бакалавр)

Перелік освітніх програм, які реалізуються у

Центральноукраїнському державному

університеті імені Володимира Винниченка

у 2023-2024 н.р.

Освітні програми з переліком освітніх компонентів у програмах (магістр)

Перелік освітніх програм, які реалізуються

у Центральноукраїнському державному

університеті імені Володимира Винниченка

у 2023-2024 навчальному році

Освітні програми з переліком освітніх компонентів у програмах (PhD)

Перелік освітніх програм, які реалізуються

у Центральноукраїнському державному

університеті імені Володимира Винниченка

у 2023-2024 навчальному році

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

// google analytics